Dzień Strażaka

Z okazji dzisiejszego święta wszystkim Strażakom oraz Druhom i Druhnom Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Dobroń składamy życzenia bezpiecznych powrotów do domu wraz z podziękowaniami za niesienie bezinteresownej pomocy na rzecz lokalnej społeczności.

Dziękujemy za empatię i wrażliwość na los drugiego człowieka, za pełną gotowość do niesienia pomocy, za godny naśladowania upór oraz konsekwencję w działaniu na rzecz innych, a także rycerską odwagę i niezłomność z jaką stajecie do walki o bezpieczeństwo i życie ludzi.

Niech zasłużone poczucie spełnienia i satysfakcji towarzyszy Wam każdego dnia, a doroczny Dzień Strażaka niech przypomina Wam o wielki zaufaniu i uznaniu, jakim cieszycie się w społeczeństwie.

Przyjmijcie najlepsze życzenia powodzenia w pracy, społecznym działaniu i życiu osobistym.

Przewodniczący Rady Gminy            Wójt Gminy
Mieczysław Serwa                          Robert Jarzębak


Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP w Dobroniu

zz

W dniu 22.04.2016 r. o godzinie 17.00  w  Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobroniu odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Dobroniu. Podczas Zjazdu przedstawione zostały sprawozdania: z działalności Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dobroniu podsumowujące działalność za kadencję 2011-2016, które przedstawił Prezes ZOG ZOSP RP w Dobroniu druh Stefan Ropęga; następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dobroniu druh Władysław Śliz złożył sprawozdanie z działalności Komisji oraz wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wniosek został przegłosowany jednogłośnie.

Czytaj dalej…


Zmiana organizacji ruchu 14.05.2016

zz

14 maja 2016 roku w Parku Wolności w Pabianicach odbędą się Dnia Powiatu Pabianickiego. Ruch na ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków będzie tego dnia utrudniony. Będzie odbywał się w jednym kierunku – od ulicy Jana Pawła II (szpital) do ulicy Łaskiej. Wjazd od strony Chechła będzie tego dnia niemożliwy, objazd możliwy ulicą Wiejską.

Czytaj dalej…


Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

zz

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ 2014-2020 – Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”. W ramach konkursu można pozyskać środki min. na założenie miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech (*żłobki, kluby dziecięce, opiekun dzienny, niania).

Czytaj dalej…


Nivea dla Markówki

zz

5 maja 2016 roku na stronie nivea.pl rusza głosowanie do konkursu Podwórko Nivea.
W tej edycji, podobnie jak w poprzedniej, będziemy walczyć o plac zabaw dla Markówki.

W ubiegłym roku zabrakło nam głosów, w tym zróbmy wszystko, by stworzyć dzieciom z gminy Dobroń możliwość aktywnego spędzania czasu na podwórku!

Będziemy informować na bieżąco.


Planowana przerwa w dostawie energii elektrycznej

as

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ – TEREN
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje swoich odbiorców o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionej miejscowości:

10.05.2016r. godz. 8-10 oraz 16-18 Dobroń Duży (stacja 3-1447), Dobroń Żabieniec (stacja 3-1447) Dobroń (stacja 3-0561, 3-2143) ul. 11 Listopada, Kaczeńcowa i przyległe, Kolejowa, Łąkowa, Pabianicka, Polna, Sienkiewicza Torowa, Wrocławska   

10.05.2016r. godz. 8-15 Barycz (stacja 3-0761)

10.05.2016r. godz. 8-17 Dobroń Mały (stacja 3-1448) ul. Pabianicka, Słoneczna i przyległe, Wrocławska, Mogilno Duże (stacja 3-0574, 3-1974, 3-1975, 3-1976, Mogilno Małe (stacja 3-0575, 3-1973) Czytaj dalej…