Dopłaty obszarowe na 2016 rok

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pabianicach

zaprasza na

szkolenie dla rolników z zakresu

Dopłat obszarowych na 2016 rok

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń,

w dniu 21.03.2016 roku (poniedziałek), o godzinie 10.00.

Wszystkich zainteresowanych

serdecznie zapraszamy


Informacja dla podatników dotycząca wpłat podatków na 2016 r.

Informujemy podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, że dołączona do decyzji podatkowych na 2016 r. informacja dotycząca płatności podatku na indywidualne numery rachunków bankowych dotyczy osób płacących podatek przelewem.
Osoby, które dokonują płatności podatku u sołtysa nadal będą mogły wpłacać należny podatek u sołtysa.


Konsultacje społeczne pn. „Mapa zagrożeń bezpieczeństwa w powiecie pabianickim”.

asKierownik Posterunku Policji w Piątkowisku oraz Wójt Gminy Dobroń serdecznie zapraszają mieszkańców na konsultacje społeczne, które odbędą się w dniu 26 lutego 2016 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dobroniu przy ul. 11 Listopada 9, w związku z wdrażaniem procedury pn. „Mapa zagrożeń bezpieczeństwa w powiecie pabianickim” rekomendowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Konsultacje publiczne

asMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konsultacje publiczne projektu rozporządzenia dot. realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego.
Konsultacje trwają do 1 marca 2016 r.
Każdy może zgłosić propozycje zmian, wysyłając je pod adres jan.karpowicz@mpips.gov.pl (do pana Jana Karpowicza, pracownika Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Czytaj dalej…


Środki z rezerwy

asPod koniec ubiegłego roku na konto bankowe Gminy Dobroń wpłynęła kwota 9 000,00 zł pochodząca ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o którą Wójt Gminy Dobroń zabiegał.
Kwota ta przeznaczona była na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą. W ramach tej pomocy skorzystały wszystkie nasze szkoły podstawowe a przede wszystkim ich uczniowie. Czytaj dalej…