Ogłoszenie

Na podstawie art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz.U. z 2017 poz. 328 ze zm.)
Wójt Gminy Dobroń
informuje o zatwierdzonych, decyzją nr PO.RET.070.213.2.2018.MZ
z dnia 14 maja 2018 r., wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dobroń

na okres 3 lat tj. od 7 czerwca 2018 r. do 6 czerwca 2021 r.

  Czytaj dalej…


Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Wojewoda Łódzki zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 27 marca 2018 r. została wydana decyzja Nr 1/2018 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót na linii kolejowej nr 14 na odcinku Lublinek – Zduńska Wola od km 7,140 do km 43,068 realizowanego pod nazwą: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski, Etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola”.

Treść obwieszczenia


Słoiki pełne miłości…

kk

Gminny Środowiskowy Teatr Profilaktyczny „Metamorfoza14 maja 2018r.  zagościł w murach Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobroniu, uświetniając swoim występem uroczyste obchody 10 rocznicy śmierci Matuli  Holocaustu – p. Ireny Sendler.

Czytaj dalej…


To było wyjątkowe majowe popołudnie…

kk

14 dzień maja – Dobrońskie Centrum Kultury, wypełnił gwar roześmianych małych aktorów z Gminnego Środowiskowego Teatru Profilaktycznego „Metamorfoza”, którzy  z niecierpliwością oczekiwali zaproszonych gości, by móc zaprezentować sztukę „A jak będę dorosły…”, tym razem w pełnej odsłonie.

Czytaj dalej…