Remont ulicy Kosobudzkiej w Chechle Drugim

Zakończyły się roboty drogowe na ulicy Kosobudzkiej w Chechle Drugim. W ramach zadania wykonana została nakładka asfaltowa na długości 390 m, o szerokości 3,5 m oraz została wykonana regulacja studzienek kanalizacyjnych w ilości 7 szt. Roboty przeprowadziła firma Bud-Trans Roboty Budowlano – Drogowe Maria Karbowiak z Sieradza. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 38 054,48 zł.


Udekorowanie sztandaru Zespołu Szkół w Dobroniu

asW dniu 16 września 2015 roku w Zespole Szkół w Dobroniu odbyła się uroczystość udekorowania sztandaru szkoły odznaczeniem „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”. Odznaczenia dokonał Prezes Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Pan Tadeusz Żurawski. Nadanie odznaczenia jest wyrazem podziękowania za udział w uroczystościach państwowych i patriotycznych oraz pielęgnowaniem tradycji patriotycznych w wychowaniu dzieci i młodzieży. Czytaj dalej…


Jantoń „promuje łódzkie”

asW dniu 18 września 2015 r. w siedzibie spółki Jantoń w Dobroniu prezes Jacek Jantoń odebrał odznaczenie przyznane przez Marszałka Województwa Łódzkiego za promocję Cydru Dobrońskiego na tegorocznej Wystawie Światowej Expo 2015 w Mediolanie. Marszałek Witold Stępień wręczył prezesowi firmy Jantoń medal oraz certyfikat upoważniający do posługiwania się znakiem graficznym „promuje łódzkie”. Czytaj dalej…


Świetlica z Iskrą

asOd 1 października 2015 roku uruchomiona zostanie świetlica przy Ludowym Klubie Sportowym ISKRA w Dobroniu. Zajęcia w świetlicy będą miały na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z gminy Dobroń. W ramach projektu wspieranego przez Gminę Dobroń przewiduje się bezpłatne zajęcia terapeutyczne, językowe i sportowe. Przewidywane jest także dożywianie i pomoc w odrabianiu prac domowych.  Czytaj dalej…


Podpisanie umowy

asW dniu 15.09.2015 r. Wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak podpisał umowę na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej głębokiej modernizacji energetycznej 13 obiektów budowlanych, zadanie pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń”. Czytaj dalej…