Poszukujemy informacji dotyczących miejsca pochówku

Szanowni Państwo,

zgodnie z pismem, jakie otrzymaliśmy z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych

zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie miejsc pochówków ofiar represji totalitarnych z lat 1944-1956 (ofiary cywilne, żołnierze wyklęci-niezłomni i in.), które spoczywają na terenie gminy

Osoby będące w posiadaniu informacji na ten temat prosimy o zgładzanie ich do Urzędu Gminy w Dobroniu do pokoju 15 I piętro lub mailowo: wioleta.glowinska@dobron.ug.gov.pl


KGW z Mogilna Małego na seminarium w Kościerzynie

z

Jak dawniej jadano – tradycje polskiego stołu

„Tradycja to piękno, które chronimy, a nie więzy, które nas krępują” – te słowa Ezra Pounda były jednym z haseł seminarium, jakie 3 marca 2016 roku odbyło się w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach Oddział w Kościerzynie, w którym brały udział Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Mogilna Małego.

Tematem seminarium były tradycje polskiego stołu. Anna Niedzielska, historyk sztuki od piętnastu lat zajmująca się historią rzemiosła artystycznego i materialną oprawą życia codziennego w dawnej Polsce przeprowadziła przewodni wykład dotyczący obyczajowości, oprawy i kultury spożywania posiłków. Opowiedziała zebranym o gustach kulinarnych Polaków, a także historii książek i poradników prowadzenia domu, z jakich w dawnych czasach korzystały ówczesne kobiety. Gospodynie mogły poznać także kulinarny rozkład dnia i wyposażenie jadani. Czytaj dalej…


Wniosek o dofinansowanie projektu

W dniu 25 stycznia 2016 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Kurs na TIK – Program wzrostu kompetencji w SP Chechło Drugie” w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne. Z przyjemnością informujemy, iż wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i dalej skierowany do oceny merytorycznej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju br.


Dzień Kobiet!

zSzanowne Panie!

Z okazji Dnia Kobiet, życzymy Wam
wielu pomyślnych dni,
szczęścia w życiu rodzinnym
i realizacji osobistych pragnień.

 

Wójt Gminy                    Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jarzębak                Mieczysław Serwa


Modernizacja gospodarstw rolnych – PROW 2014-2020

Będzie pomoc na inwestycje w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”

ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie wsparcia na "Modernizację gospodarstw rolnych" od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r.

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Czytaj dalej…


Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

Kończy się termin na złożenie wniosków o pomoc na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”.

To pierwsze działanie z PROW 2014 – 2020 uruchamiane w tym roku.

Tylko do 10 marca 2016 r. rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, które mają na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego. Ten rodzaj pomocy należy do poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” i jest finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Termin i zasady przyznawania takiej pomocy zostały podane do  publicznej wiadomości 29 grudnia 2015 r. przez Prezesa ARiMR Daniela Obajtka w dzienniku ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji. Czytaj dalej…


Dopłaty obszarowe na 2016 rok

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pabianicach

zaprasza na

szkolenie dla rolników z zakresu

Dopłat obszarowych na 2016 rok

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń,

w dniu 21.03.2016 roku (poniedziałek), o godzinie 10.00.

Wszystkich zainteresowanych

serdecznie zapraszamy