Noworoczny Koncert Kolęd

asW dniu 6 stycznia 2016 r. w kościele pw. Św. Wojciecha w Dobroniu odbył się Noworoczny Koncert Kolęd w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Dobroń” oraz Orkiestry Dętej z Dobronia.
Podczas koncertu można było zobaczyć barwny repertuar folklorystyczny Zespołu oraz wysłuchać najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek. Gościnnie wystąpił Wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak. Czytaj dalej…


Konkurs na Lokalne Inicjatywy Ekologiczne

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie pod egidą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tegorocznej edycji Lokalnych Inicjatyw Ekologicznych zostanie przyznane ok. 20 grantów w wysokości od 5.000 zł do 20.000 zł. Poniżej znajdą Państwo wszystkie szczegóły związane z procedurą konkursową. Czytaj dalej…


Ranking projektów unijnych

asPrzedstawiamy ranking projektów unijnych, w którym Gmina Dobroń zajmuje wysokie 195 miejsce.

Dane dotyczą podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych na dzień 30 czerwca 2015 r., przy uwzględnieniu kosztów niekwalifikowalnych. Chodzi o fundusze ze środków UE na lata 2007-2013 dostępnych w ramach programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna, Rozwój Polski Wschodniej, a także poszczególnych RPO.   Czytaj dalej…


Informacja dla mieszkańców posiadających materiały zawierające azbest

asW związku z realizacją „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032″ informujemy mieszkańców gminy Dobroń o obowiązku sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

Obowiązek ten dotyczy właścicieli, zarządców bądź użytkowników nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest. Informację należy złożyć na stosownym druku dostępnym w Urzędzie Gminy w Dobroniu

w pok. nr 9 (budynek B) w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r.
Czytaj dalej…


Wspólne kolędowanie

asW niedzielę 3 stycznia 2016 r. w kościele parafialnym w Dobroniu odbył się Noworoczny Koncert Kolęd w wykonaniu Andrzeja Rybińskiego. Po mszy świętej wieczornej artysta zaśpiewał dobrońskiej publiczności najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Mogliśmy usłyszeć także kilka utworów, które znamy i za które wokalista ceniony jest w Polsce i za granicą. Podczas koncertu kolęd nie zabrakło wspólnego śpiewania. Na zakończenie publiczność nagrodziła artystę gromkimi brawami. Czytaj dalej…


Życzenia Noworoczne

as

Drodzy Mieszkańcy Gminy Dobroń !

Z okazji Nowego Roku 2016 życzymy wszystkiego najlepszego.
Żeby ten Nowy Rok upłynął bez trosk i zmartwień,
Oby najskrytsze marzenia znalazły urzeczywistnienie,
a każdy dzień przynosił tylko radość i uśmiech.
Życzymy Państwu zdrowia,
wiary, która doda Wam sił,
nadziei, która rozjaśni Wam życie
i miłości, która umocni w Nowym Roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Serwa
Wójt Gminy
Robert Jarzębak

Informacja dla przedsiębiorców

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy w 2015 roku prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży usytuowanych na terenie gminy Dobroń są zobowiązani:

– w terminie do 31 stycznia 2016r. złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim,

– wnieść opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Czytaj dalej…