Spotkanie z KGW Mogilno Małe

asGdzie można zjeść najlepszego faszerowanego kurczaka na słodko z borówką? – aby się o tym przekonać, trzeba jechać do Mogilna Małego koło Dobronia. Wyjątkowe walory smakowe tej potrawy doceniła kapituła jury podczas jarmarku w łódzkiej Manufakturze „Smaki Ziemi Łódzkiej”. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Mogilnie Małym zajęły pierwsze miejsce (z 25 potraw wybrano właśnie faszerowanego kurczaka), same nie mogły uwierzyć w swój sukces. Kiedy wczoraj spróbowałyśmy tego dania, wcale nas to nie zdziwiło…to była czysta rozkosz dla podniebienia! Czytaj dalej…


Przebudowa drogi na odcinku Mogilno Małe – Mogilno Duże

as

W poniedziałek 7 września br. rozpoczęła się przebudowa drogi na odcinku Mogilno Małe – Mogilno Duże. Długość planowanej do wykonania drogi to 990 m, szerokość – 4,30 m, pobocza – 0,8 m. Na ww. inwestycję pozyskaliśmy środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pochodzące z tytułu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 66 950,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi ponad 302 tyś zł. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm w składzie lider: BUD-TRANS Roboty Budowlano – Drogowe Maria Karbowiak z Sieradza, partner: BUD-TRANS Roboty Drogowe z Sieradza. Termin zakończenia robót to koniec września br. Czytaj dalej…


KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY WYSOKOŚCI WYPŁACANYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

asZgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. 2015 r., poz. 1238) od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r. zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 złCzytaj dalej…


Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

asW dniu 5 września 2015 r. odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo–Pożarnicze OSP. Do rywalizacji o miano najsprawniejszej jednostki OSP powiatu pabianickiego stanęło 18 drużyn męskich oraz 8 kobiecych.

Druhowie rywalizowali w dwóch konkurencjach: sztafecie z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych. Końcowy wynik był sumą dwóch rezultatów. Najlepsza okazała się drużyna z Dobronia, która minimalnie wyprzedziła OSP Piętków.  Czytaj dalej…


Spotkanie konsultacyjne w Gminie Dobroń

asW dniu 03.09.2015 r. w Urzędzie Gminy w Dobroniu odbyły się spotkania konsultacyjne LGD „Dolina rzeki Grabi’.

Spotkania te dotyczyły budowy Lokalnej Strategii Rozwoju, a uczestnicy mogli poznać nowe założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i dowiedzieć się jak założyć lub rozszerzyć działalność gospodarczą.

Czytaj dalej…