Teatralne spotkania z mitologią…

VIII p26 lutego 2015 roku Gminny Środowiskowy Teatr Profilaktyczny „Metamorfoza” oraz „Niezwyczajni” z Publicznego Gimnazjum w Dobroniu zagościli na scenie VI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Łodzi, aby zaprezentować sztukę „Wplątani” na VIII Przeglądzie Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych. Konkurs został przeprowadzony we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Czytaj dalej…


W 75 rocznicę Katynia

1532Z Mogilna do Ostaszkowa

Mija 75 lat od tragedii, jaka spotkała oficerów polskich internowanych we wrześniu 1939 roku przez władze radzieckie w trzech obozach: Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Przez długi czas nic o nich nie było wiadomo. Czytaj dalej…


1,5 miliona złotych na zabytki w województwie łódzkim

logo_uproszczone_promuje_lodzkieZarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o przeznaczeniu w tym roku 1,5 mln zł na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego. Z funduszy można skorzystać, biorąc udział w konkursie na udzielenie dotacji na wykonanie w 2015 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Celem przyznania dotacji jest poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego w województwie łódzkim i promowanie jego walorów wśród mieszkańców oraz udostępnianie zabytków na cele publiczne. Czytaj dalej…