Full name:
Emilia Jardzioch
Nickname:
EJ
Website:
Description:

Posts by EJ

Wojewódzki Konkurs na „Ogrody i ogródki województwa łódzkiego”

Celem konkursu jest:

  • zachęcenie Mieszkańców Województwa Łódzkiego do uprawy warzyw, owoców, ziół
    i roślin miododajnych na Działkach i w przydomowych ogródkach;
  • propagowanie idei rolnictwa ekologicznego, wiedzy o relacjach panujących w ogrodzie oraz o właściwościach fitosanitarnych niektórych roślin;
  • propagowanie idei bioróżnorodności;
  • wspieranie zachowania tradycyjnych odmian i gatunków roślin, w tym tradycyjnych odmian drzew, krzewów i krzewinek owocowych;
  • podkreślanie roli i wagi pszczół i innych zapylaczy w ekosystemie oraz ich ochrona;
  • zwiększanie nasadzeń roślin miododajnych w przestrzeni;
  • zwiększenie wiedzy z zakresu ekologii, zachowania bioróżnorodności i tradycyjnych odmian i gatunków roślin wśród mieszkańców województwa łódzkiego;
  • uwrażliwianie Mieszkańców Województwa Łódzkiego na piękno natury.

Read more…


Konkurs NSP dla PRZEDSZKOLI „Liczymy się dla Polski”

 

Spisy ludności to najważniejsze badania statystyczne realizowane nie tylko w Polsce, lecz także we wszystkich krajach w Europie i na świecie. Dane statystyczne uzyskane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 to ogromny kapitał społeczeństwa na przyszłość.

Konkurs Plastyczny dla przedszkoli organizowany przez Urząd Statystyczny w  Łodzi ma na celu promowanie idei i wartości  Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, jako źródła wiedzy na temat Polski i jej mieszkańców.

Tematem Konkursu jest przygotowanie plakatu ilustrującego hasło Narodowego Spisu Powszechnego „Liczymy się dla Polski”, zgodnego z ideą spisu ludności.

Prace konkursowe będą oceniane w kategorii plastycznej.

Read more…


Ważne!

Wciąż odnotowujemy dużą liczbę zajętych respiratorów i łóżek w szpitalach, a także zgonów z powodu COVID-19. Ze względu na wydolność służby zdrowia i troskę o życie obywateli, zadecydowaliśmy o przedłużeniu większości obostrzeń do 25 kwietnia. W zakresie hoteli i noclegów dotychczasowe zasady bezpieczeństwa będą obowiązywać do 3 maja włącznie. Od 19 kwietnia otwieramy żłobki i przedszkola dla wszystkich dzieci. Dozwolony będzie także sport w obiektach sportowych na świeżym powietrzu z pewnymi ograniczeniami. Czyt dalej. https://www.gov.pl/web/koronawirus


Informacja!

 

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W PABIANICACH

 

 

W związku z dynamicznym rozprzestrzenianiem się wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski w tym na terenie województwa łódzkiego (ognisko HPAI z dnia 15 kwietnia 2021 w powiecie bełchatowskim), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach ponownie przypomina o zachowaniu środków, które zminimalizują możliwość rozprzestrzeniania się ww. jednostki chorobowej.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków są zarażone dzikie ptaki. Przyczyną bywa też czynnik ludzki stąd istnieje konieczność Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach zachowania zasad bioasekuracji. W związku z powyższym przypomina o konieczności:

Read more…


OGŁOSZENIE!

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020.

1. PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi:  1.400.000,00 zł/350.000,00 euro* (zaplanowano dofinansowania po 100.000,00 zł)*

Więcej informacji: Nabór 3/2021

2. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ –  Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi_: 487.992,42 zł/121.998,10 euro* (zaplanowano dofinansowania w kwocie z przedziału 50.000,00 zł – 300.000,00 zł)*

Więcej informacji: Nabór 2/2021

3. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ „25” – Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi_: 100.000,00 zł/25.000,00 euro* (zaplanowano 4 dofinansowania po 25.000,00 zł)*  

Więcej informacji: Nabór 1/2021


Zapraszamy do udziału w ankiecie!

Szanowny Mieszkańcu, Szanowna Mieszkanko Powiatu Pabianickiego!

W związku z prowadzoną diagnozą obszaru miasta Pabianic i Powiatu Pabianickiego stanowiącą podstawę do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Pabianickiego 2030, przygotowana została ankieta, której celem jest poznanie Twojego punktu widzenia na różne sprawy decydujące o jakości życia.

Wypełnij ankietę on-line: docs.google.com/forms/d/15td4-t0RB6mwULfCITWmFm6gSb561CuB84SSQe3-BrY/viewform?ts=603e1c59&edit_requested=true

Twój głos pozwoli określić priorytetowe potrzeby mieszkańców powiatu, wypełnij ankietę i przekaż swoją opinię na temat jakości życia

Badanie jest anonimowe, a jego wyniki posłużą do określenia planu działań rozwojowych.


ARiMR rozpoczyna nabory wniosków!

Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Oba nabory potrwają do 29 maja 2021 r. i są finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

Read more…