Projekt sołectwa Mogilno Małe.

9 lipca br. Wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak podpisał umowę na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Jednym z projektów objętych dofinansowanie było zadanie pn. „Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół świetlicy” w sołectwie Mogilno Małe. W ramach inwestycji wykonano nowe ogrodzenie oraz posadzono tuje w ilości 170 szt. Dzięki zaangażowaniu i wspólnej pracy mieszkańców sołectwa w sobotę 3 października, mieliśmy okazję bawić się na pikniku sołeckim na placu przy świetlicy wiejskiej w Mogilnie Małym. Na potrzeby pikniku mieszkańcy przygotowali poczęstunek dla gości (przy udziale Pań z Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczej Straży Pożarnej), a także animacje umożliwiające wspólne zabawy i udział w konkursach.

Koszt inwestycji to łącznie
11 022,00 zł brutto, z czego
10 000,00 zł pochodzi ze środków z dotacji Województwa Łódzkiego.

Czytaj dalej…


Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty!

W imieniu Samorządu Gminy Dobroń pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Praca Nauczyciela to wyzwanie wymagające cierpliwości, wielu poświęceń oraz zaangażowania. Jesteśmy głęboko przekonani, że dzielenie się wiedzą i przekazywanie pozytywnych wzorów jest cennym darem, który daje szanse rozwoju oraz lepszej przyszłości.

Dziękujemy za codzienny wysiłek, troskę oraz budowanie wspólnoty szkolnej. Mamy nadzieję, że praca w oświacie przyniesie Państwu poczucie spełnienia i dostarczy wielu radości i niezapomnianych chwil.

Proszę przyjąć życzenia zadowolenia i satysfakcji zawodowej, pomyślności w życiu osobistym oraz samych radosnych dni w całym roku szkolnym.

                 Wójt Gminy                 Przewodniczący Rady Gminy
Robert Jarzębak                        Janusz Szerffel