Projekt sołectwa Barycz.

Kolejnym zadaniem realizowanym w naszej gminie, współfinansowanym ze środków budżetu Województwa Łódzkiego był projekt pn. „Zakup altany wraz z wyposażeniem”. W ramach inwestycji zakupione zostały materiały potrzebne do budowy altany, stoły, ławki oraz kosze na śmieci. Dzięki pracy społecznej mieszkańców sołectwa Barycz w minioną niedzielę, mieliśmy okazję bawić się na pikniku. Przy współpracy mieszkańców zorganizowany został poczęstunek oraz wspólne zabawy i konkursy.  Mamy wielką nadzieję, iż miejsce to stanie się przestrzenią do przyjaznego spędzania czasu i odpoczynku, zarówno dla rodzin z dziećmi, młodzieży jak i seniorów.

Koszt inwestycji to łącznie ponad 20 000,00 zł brutto, z czego 10 000,00 zł pochodzi ze środków z dotacji Województwa Łódzkiego. Czytaj dalej…


Piknik rodzinny i plac zabaw w Poleszynie – projekt sołecki 2020

W wyniku konkursu prowadzonego przez Samorząd Województwa Łódzkiego, Gmina Dobroń otrzymała w tym roku dofinansowania na trzy projekty sołeckie, w ramach których 9 lipca 2020 r. podpisana została umowa na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Pierwszy z projektów obejmował zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mogilnie Małym oraz organizację pikniku sołeckiego, o którym pisaliśmy tutaj.

Drugi z projektów to budowa placu zabaw w miejscowości Poleszyn, w ramach którego został zakupiony sprzęt zabawowy składający się między innymi z dwóch domków, dwóch zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej i huśtawki oraz ławki, stoły i kosze na śmieci. Przy współpracy z mieszkańcami sołectwa Poleszyn zorganizowany został piknik rodzinny. Na uczestników pikniku czekały konkursy i zabawy. Szczególne podziękowania za zaangażowanie należą się sołtysowi sołectwa Poleszyn Panu Wiesławowi Lewandowskiemu oraz Państwu  Anicie Waack – Zając  i Jackowi Zającowi. 

Zakup sprzętu sfinansowany został ze środków własnych gminy oraz dofinansowania w kwocie 10 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego.

Czytaj dalej…


UWAGA!

W imieniu Generalnego Wykonawcy ZUE S.A. kontraktu „Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski, Etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola” informuję, że w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi na szlaku Pabianice-Dobroń zachodzi konieczność przebudowy przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu ul. Sienkiewicza w m. Dobroń (droga powiatowa nr 4912E). Wiąże się to z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu w dniu 21.10.2020 od godz. 08:00 do dnia 27.10.2020 do godz. 20:00.