Komunikat!

Komunikat o wstrzymaniu poboru IV raty podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości przez sołtysów

W związku z utrzymującym się stanem epidemii, Wójt Gminy Dobroń informuje, iż nie będzie możliwa zapłata IV raty podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości u sołtysa.

Podatek należy zapłacić na rachunek Urzędu Gminy w Dobroniu wskazany w decyzji podatkowej lub gotówką w banku PA-CO-BANK.