Kondolencje!

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Andrzeja Owczarka. Dobrego człowieka z wielką pasją, przez dziesięciolecia aktywnego, niezwykle lubianego i zasłużonego dla Gminy Dobroń.

Cześć Jego pamięci.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym składają Władze Samorządowe Gminy Dobroń, Wójt Robert Jarzębak wraz z pracownikami Urzędu Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi.