Podatek!

Podatek od nieruchomości 2020: Co się zmieni i jaka podwyżka nas czeka? -  GazetaPrawna.pl

W związku ze zbliżającym się terminem zapłaty I raty podatku, Wójt Gminy Dobroń informuje, iż dokonanie płatności możliwe będzie przelewem na rachunek wskazany w decyzji podatkowej, gotówka w banku PA-CO-BANK oraz u sołtysów (za wyjątkiem sołectwa Dobroń Mały).


Agroexpress w naszej gminie!

28 lutego br. w programie „Agroexpress” TVP3 Łódź wyemitowano materiał z udziałem Gminy Dobroń, w którym mowa jest m.in. o atrakcji turystycznej jaką jest „Dobronianka”. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem. Oglądaj: 7.12 minuta.


Przerwa w dostawie energii elektrycznej!

product_160

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:

04.03.2021 r. godz. 8-15 Zimne Wody (stacja 3-1239),

05.03.2021 r. godz. 8-15 Markówka (stacja 3-0457), Wincentów (stacja 3-0963), Wymysłów Francuski
(stacja 3-0951, 3-2078), Wymysłów-Piaski  (stacja 3-0548, 3-0549)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie  dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacji o ww. przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.