Sołectwo na plus!

13 lipca br. Wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak podpisał umowę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach. Głównym celem naboru „Sołectwo na plus” było wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich.

Kolejnym z projektów objętych dofinansowanie było zadanie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej celem integracji społeczności lokalnej”. W ramach zadania zakupiono 6 szt. stołów i zmywarkę  do świetlicy wiejskiej. Nowe wyposażenie stało się środkiem do realizacji działań zaplanowanych przez KGW i OSP oraz mieszkańców sołectwa. W ramach projektu zorganizowano warsztaty pn. „Mydełkowy zawrót głowy”. Warsztaty przygotowały i przeprowadziły panie z KGW. Na warsztatach każdy mógł stworzyć własne, niepowtarzalne, naturalne mydełko glicerynowe o niesamowitych kształtach, kolorach i zapachu. Prace dały wiele satysfakcji, stały się sposobem na spędzenie wspólnego czasu zarówno dla dzieci jak i rodziców.

Wysokość dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego wyniosła 100% wartości projektu, tj.: 10 000,00 zł. Czytaj dalej…