Podpisanie umowy na budowę boiska sportowego


dd

W miniony wtorek, 22 maja, w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem pn.: „Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego dla mieszkańców Gminy Dobroń”.

W ramach projektu przewidziano m.in.: roboty przygotowawcze, prace rozbiórkowe, właściwą budowę boiska i chodników towarzyszących (w tym budowa nawierzchni chodników, a także samego boiska), montaż sprzętu sportowego, siedziska dla kibiców i wiat oraz budowę oświetlenia obiektu.

Umowa na kwotę 917 038,80 zł została zawarta z firmą AK Sport Andrzej Gniado z siedzibą w Okuniewie, przewidywany termin zakończenia robót budowlanych – 31 sierpnia 2018 roku.

Bieżące informacje dotyczące realizacji projektu zamieszczane są w zakładce „Budowa boiska sportowego”, znajdującej się po lewej stronie.

Wyświetleń 1 163