Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobroń


dd

W miniony wtorek, 3 września, w Urzędzie Gminy w Dobroniu zawarto umowę na zadanie pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobroń”.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, obejmująca:

  • Wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej w Wymysłowie Francuskim, gm. Dobroń.
  • Wykonanie Przebudowy drogi gminnej wewnętrznej w Morgach dz. nr 396 obr. 7  Ldzań gm. Dobroń.   
  • Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w Orpelowie Numerki
  • Naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych na powierzchni około 500 m2 w miejscach wskazanych przez Zamawiającego

Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Wymysłów Francuski objęta jest dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Projekt obejmuje wyremontowanie drogi na odcinku 600 m i szerokości 4,5 m wraz z poboczami.

Umowa zawarta z firmą „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna z siedzibą w Porszewicach opiewa na kwotę 407 179,20 zł  brutto, termin zakończenia robót – 31 października 2019 roku.

Wyświetleń 998