Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych Gmina Dobroń


Zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej zawartymi w piśmie nr ZPOW571-32/20 z dnia 26 marca 2020 r. informujemy, że mając na względzie zagrożenie epidemiologiczne spowodowane rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przesyłać można:

  1. W formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@dobron.ug.gov.pl, najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15.30. Zgłoszenia, które wpłyną mailem do Urzędu Gminy w Dobroniu po tej dacie i godzinie, nie będą uwzględnione. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu tradycyjną pocztą. Oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do Urzędu Gminy do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń, ale powinny być nadane na poczcie najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r.
  2. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
  3. a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego;
    b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Wszelkie informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń, zainteresowani będą mogli uzyskać pod nr telefonu 43/ 6772 130 wew. 122, w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Druk zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach – wzór do pobrania pod linkiem:

https://lodz.kbw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej/wybory-prezydenta-rp-w-2020ampnbspr/komunikaty-komisarzy-wyborczych/komunikaty-komisarza-wyborczego-w-lodzi-i-i-komisarza-wyborczego-w-lodzi-ii-w-sprawie-zglaszania-kan

 

 

Wójt Gminy Dobroń

/-/ Robert Jarzębak

Wyświetleń 363