Granty sołeckie


Idąc śladem lat ubiegłym, 25 lutego br. Samorząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Gmina Dobroń złożyła trzy wnioski:

  1. Zakup altany wraz z wyposażeniem w sołectwie Barycz
  2. Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół świetlicy w sołectwie Mogilno Małe
  3. Plac zabaw – miejsce integracji w sołectwie Poleszyn

9 lipca podpisano umowy na realizację projektów, w których wysokość dofinansowania wyniosła 10 tys. złotych na każde sołectwo.

Celem projektów sołeckich jest ożywienie więzi społeczeństwa i wzmocnienie ich aktywizacji, rozwój inicjatyw lokalnych, możliwość organizowania imprez o charakterze integracyjnym, jak również stworzenie miejsc przyjaznych mieszkańcom, które umożliwią wspólne spędzanie czasu. 

Zgodnie z harmonogramem projekty będą realizowane w miesiącach lipiec – październik, a każdy z nich zostanie zakończony piknikiem integracyjnym, otwartym dla mieszkańców gminy.

źródło zdjęć: Radio Łódź
Wyświetleń 275