Projekt sołectwa Mogilno Małe.


9 lipca br. Wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak podpisał umowę na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Jednym z projektów objętych dofinansowanie było zadanie pn. „Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół świetlicy” w sołectwie Mogilno Małe. W ramach inwestycji wykonano nowe ogrodzenie oraz posadzono tuje w ilości 170 szt. Dzięki zaangażowaniu i wspólnej pracy mieszkańców sołectwa w sobotę 3 października, mieliśmy okazję bawić się na pikniku sołeckim na placu przy świetlicy wiejskiej w Mogilnie Małym. Na potrzeby pikniku mieszkańcy przygotowali poczęstunek dla gości (przy udziale Pań z Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczej Straży Pożarnej), a także animacje umożliwiające wspólne zabawy i udział w konkursach.

Koszt inwestycji to łącznie
11 022,00 zł brutto, z czego
10 000,00 zł pochodzi ze środków z dotacji Województwa Łódzkiego.

Wyświetleń 180