Piknik rodzinny i plac zabaw w Poleszynie – projekt sołecki 2020


W wyniku konkursu prowadzonego przez Samorząd Województwa Łódzkiego, Gmina Dobroń otrzymała w tym roku dofinansowania na trzy projekty sołeckie, w ramach których 9 lipca 2020 r. podpisana została umowa na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Pierwszy z projektów obejmował zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mogilnie Małym oraz organizację pikniku sołeckiego, o którym pisaliśmy tutaj.

Drugi z projektów to budowa placu zabaw w miejscowości Poleszyn, w ramach którego został zakupiony sprzęt zabawowy składający się między innymi z dwóch domków, dwóch zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej i huśtawki oraz ławki, stoły i kosze na śmieci. Przy współpracy z mieszkańcami sołectwa Poleszyn zorganizowany został piknik rodzinny. Na uczestników pikniku czekały konkursy i zabawy. Szczególne podziękowania za zaangażowanie należą się sołtysowi sołectwa Poleszyn Panu Wiesławowi Lewandowskiemu oraz Państwu  Anicie Waack – Zając  i Jackowi Zającowi. 

Zakup sprzętu sfinansowany został ze środków własnych gminy oraz dofinansowania w kwocie 10 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego.

Wyświetleń 263