Projekt sołectwa Barycz.


Kolejnym zadaniem realizowanym w naszej gminie, współfinansowanym ze środków budżetu Województwa Łódzkiego był projekt pn. „Zakup altany wraz z wyposażeniem”. W ramach inwestycji zakupione zostały materiały potrzebne do budowy altany, stoły, ławki oraz kosze na śmieci. Dzięki pracy społecznej mieszkańców sołectwa Barycz w minioną niedzielę, mieliśmy okazję bawić się na pikniku. Przy współpracy mieszkańców zorganizowany został poczęstunek oraz wspólne zabawy i konkursy.  Mamy wielką nadzieję, iż miejsce to stanie się przestrzenią do przyjaznego spędzania czasu i odpoczynku, zarówno dla rodzin z dziećmi, młodzieży jak i seniorów.

Koszt inwestycji to łącznie ponad 20 000,00 zł brutto, z czego 10 000,00 zł pochodzi ze środków z dotacji Województwa Łódzkiego.

Wyświetleń 184