Odczyty z wodomierzy w gminie.


W związku z działaniami profilaktycznym, które mają zapobiegać  szybkiemu rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-COV2 w Polsce Urząd Gminy w Dobroniu zawiesza odczyty wodomierzy wykonywane przez inkasenta.

W związku z powyższym prosimy o podawanie stanów wodomierzy telefonicznie, SMS, MMS (zdjęcie wodomierza) pod nr tel. 512 383 640 lub mailowo na adres inkasent@dobron.ug.gov.pl. W informacji proszę o podanie numeru punktu poboru wody lub adresu.

Od dnia 19.10.2020 r, będą do Państwa wysyłane SMS-y z prośbą o podanie stanu licznika wody. Numer telefonu odbiorcy winien być aktualny w inkasenckim systemie komputerowym. W celu aktualizacji numeru tel. prosimy dzwonić bezpośrednio do inkasenta.

W przypadku nie podania stanu wodomierza zużycie zostanie obliczone na podstawie średniego zużycia z ostatnich 3 miesięcy.

Wyświetleń 213