Podatek!


Podatek od nieruchomości 2020: Co się zmieni i jaka podwyżka nas czeka? -  GazetaPrawna.pl

W związku ze zbliżającym się terminem zapłaty I raty podatku, Wójt Gminy Dobroń informuje, iż dokonanie płatności możliwe będzie przelewem na rachunek wskazany w decyzji podatkowej, gotówka w banku PA-CO-BANK oraz u sołtysów (za wyjątkiem sołectwa Dobroń Mały).

Wyświetleń 64