Z okazji Dnia Sołtysa składamy wszystkim Sołtysom z terenu Gminy Dobroń, najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w działalności sołeckiej, realizacji zamierzonych przedsięwzięć a także jak najlepszej współpracy z mieszkańcami i pracownikami gminy. Jednocześnie składamy najserdeczniejsze podziękowania i słowa uznania za pracę pełną zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności.

Przewodniczący Rady Gminy                Wójt Gminy Dobroń
             Janusz Szerffel                               Robert Jarzębak
            wraz z Radnymi                        wraz z pracownikami
                                                           Urzędu Gminy w Dobroniu

Wyświetleń 53