OGŁOSZENIE!


Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020.

1. PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi:  1.400.000,00 zł/350.000,00 euro* (zaplanowano dofinansowania po 100.000,00 zł)*

Więcej informacji: Nabór 3/2021

2. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ –  Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi_: 487.992,42 zł/121.998,10 euro* (zaplanowano dofinansowania w kwocie z przedziału 50.000,00 zł – 300.000,00 zł)*

Więcej informacji: Nabór 2/2021

3. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ „25” – Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi_: 100.000,00 zł/25.000,00 euro* (zaplanowano 4 dofinansowania po 25.000,00 zł)*  

Więcej informacji: Nabór 1/2021

Wyświetleń 53