Fundusz Sołecki na 2022 rok!


Lp. Sołectwo Nazwa Zadania Koszt Zadania
1. Barycz Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Baryczy 20 973,05
2. Chechło Drugie Remont, przebudowa, docieplenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Chechło Drugie – zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Chechło Pierwsze 48 436,60
3. Chechło Pierwsze 1. Remont, przebudowa, docieplenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Chechło Drugie – zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Chechło Drugie (4 843,66 zł)

2. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. 15 Pułku Piechoty Wilków w Chechle Pierwszym (43 592,94 zł)

48 436,60
4. Dobroń Duży Utwardzenie poboczy na drogach gminnych w sołectwie Dobroń Duży – kontynuacja 29 401,02
5. Dobroń Mały Remont strażnicy OSP w Dobroniu 41 655,48
6. Dobroń Poduchowny Budowa kanalizacji w sołectwie Dobroń Poduchowny. 48 436,60
7. Ldzań Wykonanie utwardzenia placu przy OSP Ldzań 17 340,30
8. Markówka Wykonanie centralnego ogrzewania Sali OSP w Markówce – zadanie wspólne z sołectwem Wincentów 18 938,71
9. Mogilno Duże Wykonanie nakładki na drodze gminnej w Mogilnie Dużym w kierunku Kolumny 22 716,77
10. Mogilno Małe Remont drogi gminnej 108056E pomiędzy Dobroniem Dużym a Mogilnem Małym 18 357,47
11. Morgi Położenie nakładki asfaltowej na drodze w sołectwie Morgi – droga w Zimnych Wodach 23 152,69
12. Orpelów Dofinansowanie do nakładki asfaltowej w miejscowości Orpelów 41 607,04
13. Poleszyn Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w sołectwie Poleszyn na odcinku od skrzyżowania w kierunku m. Markówka 18 551,22
14. Przygoń Położenie asfaltu na ul. Sosnowej do ul. Akacjowej w miejscowości Przygoń. 17 291,87
15. Róża 1. Zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców wsi Róża (3 000,00 zł)

2. Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Róża (14 824,67 zł)

17 824,67
16. Wincentów Wykonanie centralnego ogrzewania Sali OSP w Markówce – zadanie wspólne z sołectwem Markówka 21 748,03
17. Wymysłów Wykonanie oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu koło cegielni w sołectwie Wymysłów        17 243,43
18. Zakrzewki 1.Urządzenie terenu zielonego przy ul. Zakrzewki,
dz. nr 476/6 (2 ławki i kosz na śmieci) (4000,00 zł)

2 Położenie chodnika na ul. Zakrzewki (36 832,05 zł)

40 832,05
SUMA 512 943,60
Wyświetleń 303