Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2013 r.


Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT:

  • w      terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. należy złożyć      odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w      zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub      ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1      sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.
  • w      terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.  należy złożyć odpowiedni wniosek do      wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia      gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód      zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r.      w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2013 r. wynosi 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

2 – 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1  – 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie Urzędu Gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Dobroniu (pokój nr 11).

Wzor_wniosku_2012

 

Wyświetleń 2 760