Podsumowanie 2011/2012 r.- cykl artykułów


Początek nowego roku jest dobrą okazją do podsumowania pracy i jej efektów z lat ubiegłych. Na naszej stronie internetowej będziemy stopniowo przedstawiać Państwu artykuły,które będą stanowić opis inwestycji, zmian i planowanych kierunków działania w danej dziedzinie.

Rozpoczynamy od tematu : Oświata i wychowanie przedszkolne

Minione dwa lata charakteryzowały się istotnymi wydarzeniami w dziedzinie oświaty w naszej gminie. Na edukację i opiekę przedszkolną naszych najmłodszych mieszkańców gminy przeznaczamy rocznie ok. 40 % całego budżetu. Już skala tych wydatków świadczy o znaczeniu tej dziedziny w życiu społeczności lokalnej i dowodzi, że dokładamy starań, aby nasi najmłodsi mieli coraz lepsze warunki uczenia się i rozwoju. Chcemy, aby baza materialna naszej oświaty była coraz lepsza i odpowiadała oczekiwaniom i wyzwaniom dwudziestego pierwszego wieku. Najpilniejszym zadaniem była wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Mogilnie Dużym. Stan dachu uległ jeszcze pogorszeniu w wyniku silnych wiatrów i groziło to zalaniem pomieszczeń dydaktycznych podczas opadów deszczu. Zdecydowaliśmy się na pokrycie z blachy trapezowej powlekanej, aby rozwiązać problem na kilkadziesiąt lat. Całość zadania to kwota ok. sto czterdzieści tysięcy złotych. Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej i pozyskaliśmy dotację w kwocie sto jedenaście tysięcy złotych.

Drugim priorytetowym obszarem jest dla nas edukacja przedszkolna. W naszej gminie mieliśmy do tej pory zaledwie pięćdziesiąt miejsc w przedszkolu gminnym. Na wybudowanie nowego przedszkola nas nie stać. Postanowiliśmy adaptować pomieszczenia części Ośrodka Zdrowia na potrzeby nowego oddziału przedszkolnego dla 25 maluchów, a dla potrzeb rehabilitacji wyremontowaliśmy pomieszczenia po byłej aptece. W ten sposób nie ograniczyliśmy dostępności mieszkańcom do zabiegów oferowanych w Ośrodku Zdrowia, a niedużym kosztem poszerzyliśmy bazę przedszkolną. Złożyliśmy wniosek o fundusze unijne na wyposażenie i prowadzenie przez dwa lata nowej grupy przedszkolnej i już dziś wiemy, że to działanie okazało się skuteczne. Otrzymamy osiemset tysięcy zł dotacji na prowadzenie grupy przedszkolnej od września 2013 roku. Te pieniądze pozwolą także na doposażenie nowych pomieszczeń w meble, materiały edukacyjne, zabawki oraz doposażenie przedszkolnego placu zabaw.

Kolejny temat to dowóz dzieci do szkół. Docierały do mnie sygnały od rodziców i nauczycieli, że system nie działa sprawnie. Dzieci zbyt długo czekają na odwóz, a zimą stan techniczny autobusów i temperatura w środku budzą zastrzeżenia. Podjąłem decyzję o zwiększeniu liczby autobusów z dwóch do trzech oraz wyłonieniu w przetargu nowego przewoźnika. Obecnie sytuacja jest znacznie lepsza, dzieci podróżują w lepszych warunkach, wygodniej i bezpieczniej oraz taniej dla gminy.

Podsumowując miniony okres nie sposób nie wspomnieć o zamiarach na najbliższy rok, szczególnie tych, które już zostały zapisane w tegorocznym budżecie. Będzie to kolejny rok remontów w placówkach oświatowych, a głównym zadaniem inwestycyjnym będzie kompleksowy remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dobroniu. Brak zaplecza sanitarnego dla uczniów w postaci szatni, natrysków, umywalek i ubikacji dla chłopców i dziewczynek oddzielnie, kiepski stan parkietu, brak przyzwoitego zaplecza dla nauczycieli zajęć wychowania fizycznego to mankamenty, które nie powinny mieć miejsca w obecnych czasach. Remont będzie obejmował także docieplenie stropu oraz zmianę sposobu ogrzewania sali. Jest to duży obiekt kubaturowy, więc najlepszym rozwiązaniem jest ogrzewanie nadmuchowe sterowane komputerowo tak, aby nie grzać niepotrzebnie po zajęciach lub w czasie, gdy sala nie jest użytkowana. Powinno to przynieść wymierne oszczędności w postaci niższych rachunków za gaz. Stary parkiet zostanie zastąpiony nowoczesnym parkietem sportowym, ułożonym na konstrukcji legarowanej, co poprawi komfort zajęć sportowych naszych najmłodszych. Chcemy przeprowadzić remont w okresie wakacji, aby nie utrudniać pracy szkole.

Wyposażenie szkoły w bazę dydaktyczną, zapewnienie lepszych warunków nauki oraz dążenie do wysokich wyników szkoły stanowią podstawę sukcesów w przyszłości. To może zachęcić dzieci z gmin zewnętrznych do nauki w naszych placówkach, uzyskać dzięki temu większą subwencję zewnętrzną, a tym samym zapewnić lepsze funkcjonowanie szkoły.

Robert Jarzębak Wójt Gminy

 

Wyświetleń 2 110