Sytuacja finansowa Gminy Dobroń (c.d.)


Prezentujemy kontynuację artykułu przedstawiającego sytuację finansową naszej gminy. W dzisiejszej odsłonie omówione są działania gminy, które miały wpływ na takie ukształtowanie budżetu.

 • Silnym źródłem zasobów pieniężnych dla gminy było uruchomienie na jej terenie kopalni żwiru i piasku. Dochody z podatku od prowadzonej tam działalności gospodarczej to wpływ za 4 kwartał 2012 r. kwoty 45 000. Ponadto, firmy, które użytkują te tereny do prowadzenia wykopalin

z tytułu obowiązkowej opłaty eksploatacyjnej dały gminie w 2012 roku przychód ok. 150 000

 • Do końca 2011 roku istniał Gminny Punkt Informatyczny, który zajmował się rozsyłaniem Internetu i obserwacją kamer (monitoringu) terenu Gminy Dobroń. Jego likwidacja pozwoliła na wymierne oszczędności ok. 250 000 zł rocznie. Obsługę Internetu dla mieszkańców gminy Dobroń oraz monitoring dla gminy (czyli śledzenie kamer) prowadzi firma Kolumnet. Komputery, które znajdowały się w GPI zostały przekazane SP

w Dobroniu i Bibliotece, a pomieszczenie zostały oddane do użytku najmłodszym uczniom. Należy dodać, że Gmina Dobroń oraz szkoły podstawowe, biblioteka i przedszkole korzystają z Internetu bezpłatnie. Na budynku Urzędu zainstalowany jest maszt z łączem światłowodowym, który gwarantuje prędkość Internetu wynoszącą 10Mb/s.

 • Zmiana systemu dowozu uczniów do szkół pozwoliła oszczędzić kolejne zasoby finansowe. Grafik przejazdów jest precyzyjnie dopasowany do godzin zajęć lekcyjnych. Dzięki temu nawet wzrost cen paliw nie zagroził zgromadzonym środkom i przyniósł oszczędności
 • Korzystne okazały się także negocjacje z władzami Łasku w sprawie dofinansowania linii autobusowej D.  W 2011 roku przekazano naszym sąsiadom 15 000zł na zakup nowego autobusu. Obecnie, wynegocjowana kwota dofinansowania wynosi 23 000 rocznie.
 • Do sukcesów negocjacyjnych należy zaliczyć również rozmowy prowadzone przez przedstawicieli naszej gminy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Pozyskaliśmy destrukt do utwardzania nawierzchni dróg gminnych, a unikając wydatku rzędu 50 000zł.

 • Na zwiększenie zasobów budżetu wpływ ma również prowadzona przez gminę polityka kadrowa. Prowadzenie polityki kadrowej w urzędzie to tylko w 2012 r oszczędność 35 000zł. Należy wskazać, że w kwietniu 2011 roku w ramach oszczędności postanowiono zlikwidować etat wice wójta.

 • Praca tych pracowników urzędu, którzy korzystają ze zwolnień lekarskich jest dzielona na pozostałe stanowiska. Pracownicy, którym w związku z tym powiększono zakres obowiązków dodatkowo pomagają stażyści, aby praca była należycie wykonana. To rodzi możliwość przeznaczenia środków finansowych na inne cele, a zarazem daje młodym ludziom szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego.

  Jak wspomnieliśmy wcześniej, intensywne pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, zwłaszcza z funduszy unijnych to w obecnych czasach ogromny potencjał każdego samorządu.

 • Wszelkie zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży z naszej gminy są prowadzone właśnie dzięki nim. Najmłodszym nie dokucza już nuda, oferta spędzenia wolnego czasu jest bogata, a i dostęp do nowoczesnych materiałów edukacyjnych jest łatwy. Dbanie o młode pokolenie to jeden z priorytetów naszej gminnej polityki i jak rzeczywistość pokazuje, jest to możliwe bez ingerowania w zasoby budżetowe. Pozyskaliśmy 108 000 zł w ramach Programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Dobroń”.
 • Remont dachu Szkoły Podstawowej w Mogilnie wymagał dużego nakładu finansowego po to, by dzieci mogły uczyć się w bezpiecznych

i komfortowych warunkach. Całkowity koszt wyniósł blisko 150 000 zł, ale aż 111 000 zł odzyskaliśmy dzięki udziałowi w programie unijnym.

Robert Jarzębak

Wójt Gminy Dobroń

Poprzednie artykuły dotyczące budżetu naszej gminy znajdą Państwo tutaj: KLIKNIJ

Wyświetleń 2 636