Podsumowanie 2010-2012- Inwestycje z udziałem środków unijnych


W kolejnej części cyklu podsumowującego działania gminy na przestrzeni dwóch ostatnich lat chciałbym przedstawić inwestycje zrealizowane przy wykorzystaniu środków unijnych.

Aktywne ich pozyskiwanie w obecnych czasach jest ogromnym potencjałem dla rozwoju, ponieważ umożliwia realizację różnorodnych, trudnych zadań, która nie byłyby realne, gdyby gminy miały do dyspozycji jedynie własne środki budżetowe. Należy zwrócić uwagę, że i to nie jest łatwe. Każda placówka potrzebuje do tego wykwalifikowanych pracowników znających procedury urzędowe dotyczące przyznawania unijnych środków. Często są one trudne, długotrwałe i wymagające od danej jednostki pokaźnego wkładu własnego. Jednak także dzięki nim nasza gmina zmienia się na lepsze.

Rok 2010

  • Dni Dobronia 2010 – integracja mieszkańców gminy”

W ramach umowy zorganizowane zostały XXI Dni Dobronia – występy artystyczne, zabawy taneczne, pokaz Piknik Piracki, konkursy, kiermasze handlowe, konsultacje ze specjalistami. Wartość projektu: 32 238,36 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 20 257,08 zł.

Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader – Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii – operacja w zakresie małych projektów.

Rok 2010/2011

  • „Rewitalizacja parku gminnego w Dobroniu”

Inwestycja była podzielona na etapy. W pierwszym zbudowano nową bramę wjazdową i wymieniono część ogrodzenia, w kolejnym wybudowano scenę oraz amfiteatr, w ostatnim przebudowano alejki parkowe. To zadanie było wyjątkowo czasochłonne ze względu na skomplikowany proces rozliczania projektu. Udało się z sukcesem usunąć nieścisłości powstałe na etapie przetargu. Wartość projektu wyniosła 608,162,96 zł, pozyskano 372,109,00 zł dofinansowania ze środków UE.

/Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej – Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi. Umowa z dnia 14 czerwca 2010 r./

Rok 2011

  • „Krok naprzód – podniesienie kwalifikacji zawodowych – II”

Realizacja projektu pozwoliła na zorganizowanie bezpłatnych szkoleń dla 10 osób w zakresie kwalifikacji wstępnej potrzebnej do wykonywania zawodu kierowcy samochodów ciężarowych. Uczestnicy bezpłatnie otrzymali szkolenie, badania lekarskie i materiały szkoleniowe. Była to kontynuacja wcześniejszego projektu, w ramach którego w terminie od lutego do maja 2011 r. zorganizowano kurs na prawo jazdy kategorii C dla 14 osób i kategorii C+E dla 8 osób.Wartość projektu wyniosła 47 200,00 zł.

/Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich/

  • Remont pomieszczeń i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Barycz”

W ramach projektu wyremontowano i doposażono świetlicę wiejską w miejscowości Barycz.  Zrobiono podest sceniczny, zamontowano parapety wewnętrzne, wykonano roboty malarskie oraz lamperię z tynku mozaikowego. W ramach wyposażenia kuchni wykonano szafki pod zlewozmywaki, szafkę z szufladami, półkę i stół roboczy. Zakupiono termosy, patelnie, garnki, wózki kelnerskie, krajalnicę, kuchnie mikrofalowe, okap, zlewozmywaki. Świetlicę  wyposażono w nowe krzesła, karnisze, firanki i obrusy. Wartość projektu: 40 407,56 zł., wnioskowana kwota: 23 184,00 zł.

Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader – Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacja w zakresie małych projektów.

Rok 2012

  • „Zakup ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków”

W ramach projektu  zakupiono ciągnik rolniczy wraz z wozem asenizacyjnym. Jego wartość to 230 000zł, ze środków unijnych uzyskano 140 682 zł.

/Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej – Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”/

  • Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Chechło Drugie”

Umowa została zawarta 30 maja 2011 r. Zbudowano boisko do piłki nożnej, boisko do piłki siatkowej, trybuny sportowe oraz skatepark. Oficjalne otwarcie planowane jest na wiosnę b.r. Wartość projektu to 266 753, 05zł, a wnioskowana kwota pomocy wynosi 196 000zł. Koszt ogółem 305,765,80 zł

/Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader – Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi./

  • Remont połączony z modernizacją oraz zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Orpelów”

Wykonano remont sufitu i podłogi oraz wykonano podest sceniczny. Zakupiono dodatkowe stoły i wózki kelnerskie. Wartość projektu wynosi 47 043,94 zł, a wnioskowana kwota wynosi 24 500,00 zł.

/Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader – Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacja w zakresie małych projektów./

  • Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Mogilno Duże”

W ramach projektu przewiduje się budowę ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Mogilno Duże. Plac zabaw zostanie wyposażony w zestaw zabawowy, huśtawki, karuzele, kompleks sprawnościowy i bujaki sprężynowe. Wartość projektu: 48 714,15 zł., wnioskowana kwota: 25 000,00 zł.

/Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader – Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacja w zakresie małych projektów./

  • Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Dobroń i Barycz”

W ramach projektu zbudowano ogólnodostępne place zabaw wyposażone w zestawy zabawowe, huśtawki,karuzele i bujaki sprężynowe.

Koszt budowy w Dobroniu wyniósł 42 700zł, a wnioskowana kwota dofinasowania wynosi 25 000zł

Koszt budowy w Baryczy wyniósł 41 144zł

/Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader – Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi./

  • „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Dobroń”

Realizacja projektu pozwoliła na doposażenie bazy dydaktycznej oraz zorganizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III ze Szkół Podstawowych na terenie gminy Dobroń. Pozyskano ze środków unijnych 108 100,00 zł

/Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – Poddziałanie 9.1.2.  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych./

Wójt Gminy Dobroń

Robert Jarzębak

Wyświetleń 2 288