Informacja w sprawie rozwiązywania umów na wywóz odpadów komunalnych


Szanowni mieszkańcy,

W związku z pismem otrzymanym od firmy EKO – REGION dotyczącym sposobu rozwiązywania bieżących umów na wywóz odpadów komunalnych, podajemy do informacji stanowisko firmy w tej sprawie. Sposób postępowania będzie różny, w zależności od tego czy firma wygra przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalny na terenie gminy Dobroń, czy też nie.

Przypadek I

Firma EKO – REGION spełni wszelkie wymogi i wygra przetarg:

1. każdemu z dotychczasowych klientów zostanie dostarczone przez przedstawicieli firmy bądź inkasentów pisemne porozumienie o rozwiązaniu dotychczasowej umowy; pierwsze porozumienia będą dostarczane już po 15 marca z fakturami za I kwartał 2013 roku;

2. właściciele nieruchomości zostaną doposażeni w wymaganą ilość pojemników, określoną na podstawie zawartej z gminą umowy – jeśli taka umowa zostanie podpisana.

Przypadek II

Firma EKO – REGION nie wygra przetargu:

1. w terminie ostatniego zaplanowanego dnia odbioru odpadów przedstawiciele firmy dotrą do każdego klienta z pisemnym porozumieniem o rozwiązaniu dotychczas obowiązującej umowy oraz zabiorą należące do firmy pojemniki;

2. jeśli nie zastaną właściciela nieruchomości, usługa odbioru odpadów zostanie wykonana, pojemnik odebrany, a porozumienie zostanie dostarczone pocztą lub przez przedstawiciela

w innym terminie;

3. porozumienie powinno zostać zaakceptowane, w przeciwnym razie zadziała 3-miesięczny tryb wypowiedzenia umowy, co może spowodować konieczność uiszczenia podwójnej opłaty – zarówno dla gminy jak i dla firmy EKO – REGION.

Jednocześnie firma EKO – REGION zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by nie narazić mieszkańców na dodatkowe koszty i rozwiązać umowy za porozumieniem stron przed dniem wejścia w życie nowego systemu.

 

Wyświetleń 2 386