Urząd Gminy w Dobroniu

DSC00922

Władze Gminy

 • mgr Robert Jarzębak – Wójt Gminy
 • inż. Mirosław Rżanek – Sekretarz Gminy
 • mgr Ilona Mudzo – Skarbnik Gminy
 • Janusz Szerffel – Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu

Godziny Pracy Urzędu Gminy

Poniedziałek: 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

Godziny przyjęć interesantów

Wójt

poniedziałek     10.00 – 17.00
czwartek           09.00 – 14.00

Sekretarz

w godzinach pracy urzędu

Skarbnik

w godzinach pracy urzędu

Bezpłatne porady prawne

piątek 10.00-11.30 (informacja w sekretariacie)

Dane teleadresowe

Urząd Gminy w Dobroniu
ul. 11 Listopada 9
95-082 Dobroń
tel: 43 677-21-30
Fax: 43 677-26-79
e-mail: sekretariat@dobron.ug.gov.pl

Konta bankowe Urzędu Gminy

Bank Spółdzielczy PA-CO BANK Pabianice

  • 74 8788 0009 0400 2411 2015 0015
   • podatek od nieruchomości
   • podatek rolny i leśny
   • podatek od środków transportowych
   • opłata od posiadania psów
   • opłata skarbowa
   • opłata targowa
   • opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
   • czynsz dzierżawny
   • należności z tytułu kupna mienia gminy
   • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
   • inne niepodatkowe należności
  • 95 8788 0009 0400 2411 2037 0021
   • wadia
   • zabezpieczenia należytego wykonania umów
  • 43 8788 0009 0400 2411 2034 0014
   • informacje za dane adresowe
  • 63 8788 0009 0400 2411 2015 0019
   • wpłaty za wodę i ścieki

   Lista Sołtysów Kadencji 2019-2023

Sołectwo Sołtys
Barycz Pan Marcin Warzycha
Barycz 29 b
95-082 Dobroń
Chechło Pierwsze Pan Andrzej Włodarczyk
ul. Karolewska 23
95-082 Dobroń
Chechło Drugie Pan Marcin Cybulski
ul. Ogrodowa 11
95-082 Dobroń
Dobroń Duży Pani Regina Szczepanik
Dobroń Duży 24
95-082 Dobroń
Dobroń Mały Pan Stanisław Kołodziej
Dobroń Mały 9A
95-082 Dobroń
Dobroń Poduchowny Pan Jan Gwiazdowski
ul. Sportowa 12
95-082 Dobroń
Ldzań Pan Radzisław Grzelak
Ldzań 19
95-082 Dobroń
Markówka Pan Jakub Krajda
Markówka 60
95-082 Dobroń
Mogilno Duże Pan Andrzej Kluch
Mogilno Duże 45
95-082 Dobroń
Mogilno Małe Pan Ireneusz Sysio
Mogilno Małe 5
95-082 Dobroń
Morgi Pan Władysław Śliz
Kolonia Ldzań 9
95-082 Dobroń
Orpelów Pani Anna Kuliberda
Orpelów 69
95-082 Dobroń
Poleszyn Pan Wiesław Lewandowski
Poleszyn 36
95-082 Dobroń
Przygoń Pani Urszula Nowak
ul. Sosnowa 3
95-082 Dobroń
Róża Pan Ryszard Malinowski
Róża 37
95-082 Dobroń
Wincentów Pan Andrzej Pułanecki
Wincentów 13
95-082 Dobroń
Wymysłów Pan Paweł Presiński
Wymysłów Fr. 8
95-082 Dobroń
Zakrzewki Pani Anna Przęzdzięk
ul. Demokratyczna 14
95-082 Dobroń

Zapisz