Kontakt

Urząd Gminy w Dobroniu ul. 11 Listopada 9; 95-082 Dobroń 
godziny pracy urzędu: poniedziałek od 8.00 do 16.00;
wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30

Elektroniczna skrzynka podawcza urzędu do wnoszenia podań, wniosków, skarg droga elektroniczna jest dostępna na portalu ePUAP /0018dfoqmz/skrytka – http://epuap.gov.pl >>

NIP: 831-13-20-679 

Nr kont bankowych Urzędu Gminy w Dobroniu:

Bank Spółdzielczy PA-CO BANK Pabianice

74 8788 0009 0400 2411 2015 0015

 • oplata od posiadania psów
 • oplata skarbowa
 • oplata targowa
 • oplata za wieczyste użytkowanie gruntów
 • czynsz dzierżawny
 • należności z tytułu kupna mienia gminy
 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • inne niepodatkowe należności
 • opłata skarbowa za ślub po za lokalem USC – 1000 zł
 • opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł
 • pozostałe opłaty skarbowe związane z USC, ewidencją ludności i dowodami osobistymi

95 8788 0009 0400 2411 2037 0021

 • wadia
 • zabezpieczenia należytego wykonania umów

43 8788 0009 0400 2411 2034 0014

 • opłata za udostępnienie danych osobowych 31 zł
 • udziały przekazywane gminie przez urzędy skarbowe

63 8788 0009 0400 2411 2015 0019

 • wpłaty za wodę i ścieki

Wykaz stanowisk/referatów wraz z numerami telefonów i adresami email

43 677 26 83

43 677 21 30

43 675 57 79

43 677 21 44

fax. 43 677 26 79

Nazwa stanowiska/referatu Imię i nazwisko Nr. telefonu, adres e-mail
Wójt Gminy mgr Robert Jarzębak
wew. 111 sekretariat
Sekretariat Gabryela Kluch
wew. 111,
sekretariat@dobron.ug.gov.pl
Sekretarz Gminy inż. Mirosław Rżanek
wew. 121,
sekretarz@dobron.ug.gov.pl
Skarbnik Gminy mgr Ilona Mudzo
wew. 118
Księgowość Budżetowa mgr Ewa Kieruzel
mgr Renata Szkudlarek
Magdalena Wandachowicz
wew. 120
Księgowość Podatkowa mgr Małgorzata Adamek
mgr Iwona Irzykowska
mgr Agnieszka Misiak
wew. 127
Finanse mgr Monika Angiel
Monika Rogalska
wew. 113
Kierownik USC mgr inż. Anna Szczepanik
wew. 119
Urząd Stanu Cywilnego mgr inż. Anna Szczepanik
wew. 119
Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności inż Renata Saładaj
wew. 116
Oświata mgr Marta Maciszewska
wew. 117
Działalność Gospodarcza mgr Wioleta Głowińska
wz. Anita Kimla
wew. 124
Kierownik GKiOŚ inż. Tomasz Ignaczak
wew. 136
Zagospodarowanie Przestrzenne mgr Dariusz Płuciennik
wew. 114
Gospodarka Nieruchomościami mgr Elżbieta Janeczek – Łagan
wew. 124
Inwestycje Gminne,
Zamówienia Publiczne
Daria Kajzer
wew. 140
Rolnictwo, Gospodarka wodna mgr Urszula Śliz
wew. 141
Ochrona Środowiska mgr inż. Marcin Wnuk
wew. 125
Gospodarka Komunalna mgr Kamila Jasitczak
wew. 125
Kadry Teresa Agata
wew. 115
Obrona cywilna, Ochrona PPOZ Grzegorz Żychowski
wew. 115
Unia Europejska, Promocja mgr Emilia Jardzioch
wew. 128
Biuro Rady Gminy mgr Paulina Kaczmarek
wew. 122
Informatyk inż. Marcin Cieślak
wew. 128