Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego dla mieszkańców Gminy Dobroń

kk

17 sierpnia br. do Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” złożony został wniosek na projekt pn.: „Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego dla mieszkańców Gminy Dobroń”.

Projekt ten ma na celu budowę boiska sportowego jako obiektu rekreacyjnego w miejscowości Dobroń przy ul. Sportowej. Obejmować będzie m.in.: roboty przygotowawcze, prace rozbiórkowe, właściwą budowę boiska i chodników towarzyszących (w tym budowa nawierzchni chodników, a także samego boiska), montaż sprzętu sportowego, siedziska dla kibiców i wiat oraz budowę oświetlenia obiektu.

ll

dd

08 lipca 2018 roku w programie „Agroexpress” TVP3 Łódź wyemitowano materiał z udziałem Gminy Dobroń, do zapoznania się zapraszamy na stronę TVP.

kk

05 lipca 2018 roku roku na terenie gminy Dobroń miało miejsce zbieranie materiału filmowego na potrzeby realizacji reportażu w programie „Agroexpress” emitowanego w Telewizji Polskiej TVP3 Łódź. Tematem programu będą m.in. inwestycje realizowanie na terenie gminy. Planowany termin emisji: niedziela, 06 lipca, około godz. 10:00.

dd

22 maja 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem pn.: „Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego dla mieszkańców Gminy Dobroń”.

W ramach projektu przewidziano m.in.: roboty przygotowawcze, prace rozbiórkowe, właściwą budowę boiska i chodników towarzyszących (w tym budowa nawierzchni chodników, a także samego boiska), montaż sprzętu sportowego, siedziska dla kibiców i wiat oraz budowę oświetlenia obiektu.

Umowa na kwotę 917 038,80 zł została zawarta z firmą AK Sport Andrzej Gniado z siedzibą w Okuniewie, przewidywany termin zakończenia robót budowlanych – 31 sierpnia 2018 roku.

dd

10 maja 2018 roku wybrano ofertę najkorzystniejszą. Oferta firmy AK Sport Andrzej Gniado z siedzibą w Okuniewie opiewa na kwotę 917 038,80 zł. Planowany termin podpisania umowy to koniec maja.

6 kwietnia 2018 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania. Planowany termin otwarcia ofert przetargowych – 23 kwietnia br. Przewidywany termin zakończenia robót – 31 sierpnia 2018 roku.

dd

23 lutego 2018 roku, podczas uroczystości jubileuszu 10-lecia działalności LGD „Dolina rzeki Grabi” podpisano umowy na dofinansowanie projektów wybranych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tym samym wsparcia osób podejmujących działalność gospodarczą, przedsiębiorców rozwijających swoje firmy, a także przebudowę infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej. 

20 projektów wybranych do dofinansowania dotyczyło rozwoju bazy kulturalnej bądź turystycznej, na co łącznie przeznaczonych zostanie niemal 4,5 mln zł.

Fotorelacje dostępne na stronie TVP Łódź.


  Łódzkie Wiadomości Dnia 

Relacja w TVP3 Łódź z uroczystości podpisania umów z beneficjentami