Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń

 

ll

28 sierpnia 2019 roku Gmina Dobroń zawarła umowę na wykonanie drugiej części inwestycji objętej projektem.

Umowa zawarta z firmą KAŹMIERCZAK Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Zbigniew Kaźmierczak z siedzibą w Kosowie opiewa na kwotę 373 428,00 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia:

 • rozpoczęcie robót nie później niż do dnia 10 września 2019 roku,
 • zakończenie robót do dnia 15 maja 2020.

31 lipca 2019 roku nastąpiło otwarcie ofert przetargowych w prowadzonym postępowaniu. W określonym przez Zamawiającego czasie wpłynęły następujące oferty:

 • EQM Wojciech Urbaniak z siedzibą w Sieradz – cena oferty brutto 454 304,63 zł, okres gwarancji 48 miesięcy;
 • KAŹMIERCZAK Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Zbigniew Kaźmierczak z siedzibą w Moszczenicy – cena oferty brutto 373 428,00 zł, okres gwarancji 48 miesięcy;
 • P.H.U. „JONTEX” Piotr Jończyk z siedzibą w Dłutowie – cena oferty 399 455,86 zł, okres gwarancji 48 miesięcy;
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe „EKOINŻBUD” Łukasz Stępień z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim – cena oferty brutto – 582 000,00 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.

12 lipca 2019 roku ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych dla części II inwestycji – budowy sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń.

14 czerwca 2019 roku w Urzędzie Gminy w Dobroniu zawarto umowę na roboty budowlane objęte pierwszą częścią projektu. Umowa zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Ekoinżbud Łukasz Stępień z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim opiewa na kwotę 2 539 000,01 zł, w tym:

 • dla etapu I brutto 1 344 000,00 zł,
 • dla etapu II brutto 1 195 000,01 zł.

Termin realizacji zamówienia:

 1. etap I – do dnia 15 sierpnia 2019 roku,
 2. etap II – do dnia 15 maja 2020 roku.

dd

27 maja 2019 roku wybrano ofertę najkorzystniejszą w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

13 maja 2019 roku nastąpiło otwarcie ofert przetargowych w prowadzonym postępowaniu. W określonym przez Zamawiającego czasie wpłynęły następujące oferty:

 • Finezja A.K. Zając Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie – cena ofert brutto 2 669 100,00 zł, okres gwarancji – 48 miesięcy;
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe „EKOINŻBUD” Łukasz Stępień z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim – cena oferty brutto 2 539 000,01 zł okres gwarancji – 48 miesięcy.

26 kwietnia 2019 roku ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych dla części I inwestycji – Rozbudowy oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki.

04 kwietnia 2019 roku unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

20 marca 2019 roku zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją z firmą Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze BIOPROJEKT Spółka z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim na kwotę 27 060,00 zł.

13 lutego 2019 roku ogłoszono postępowanie w trybie zamówienia publicznego do 30 tys. euro na wybór Inspektora nadzoru inwestorskiego nad planowaną inwestycją.

13 lutego 2019 roku nastąpiło otwarcie ofert przetargowych w prowadzonym postępowaniu. Wpłynęły następujące oferty:

 • Finezja A.K. Zając Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie – cena oferty brutto dla etapu I – 2 583 000,00 zł, etapu II – 615 000,00 zł, okres gwarancji 48 miesięcy;
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe Ekoinżbud Łukasz Stępień z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim – cena oferty brutto dla etapu II – 607 878,30 zł, okres gwarancji 48 miesięcy;
 • P.H.U. „JONTEX” Piotr Jończyk z siedzibą w Dłutowie – cena oferty dla etapu II – 436 486,68 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.

25 stycznia 2019 roku ogłoszono przetarg na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania w częściach:

 • etap I – rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki;
 • etap II – budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń.

28 czerwca 2018 roku Gmina Dobroń zawarła umowę o dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.