NSPLiM 2021!

Przypominamy, że udział w #SpisPowszechny jest obowiązkowy. Za odmowę udziału w spisie grozi kara grzywny. #Policja otrzymała już blisko 80 wniosków o popełnienie wykroczenia, związanego z odmową udziału w spisie.

Wszystkie osoby i gospodarstwa domowe odmawiające spisania się przez Internet lub wywiadu przez telefon lub odmawiające udzielenia odpowiedzi rachmistrzowi podczas wywiadu bezpośredniego narażają się na karę grzywny.

Jeżeli nie spisałeś się przez Internet nie możesz już odmówić udzielenia odpowiedzi rachmistrzowi na pytania spisowe, gdy się Tobą skontaktuje. Odmawiając narażasz się na karę grzywny. Uniknij tego.

Jeżeli masz dostęp do Internetu – spisz się. Jeżeli nie masz udaj się do Urzędu Gminy i spisz się przez Internet na specjalnie przygotowanym stanowisku.

Możesz się również spisać na infolinii dzwoniąc pod numer 22 279 99 99 od 8:00 do 18:00.

https://bit.ly/3zIIKV5

#LiczymySięDlaPolski #NSP2021 #GUS #LiczySięKażdy #rachmistrz


NSPLiM 2021

W Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 rachmistrzowie spisowi przeprowadzają wywiady bezpośrednie oraz wywiady telefoniczne.  Kontaktu ze strony rachmistrza mogą spodziewać się osoby, które dotychczas nie spisały się samodzielnie przez Internet lub telefon na infolinii spisowej. Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Oznacza to, że czas na samospis mamy do momentu, gdy skontaktuje się z nami rachmistrz.

Czytaj dalej…


Ważne! Projekt „Opieka nad dziećmi do lat 3”

Gmina Dobroń przygotowuje się do składania wniosku o dofinansowanie ze środków UE związanego z opieką nad dziećmi do lat 3. W ramach projektu będzie możliwość zatrudnienia niani/opiekunki do dziecka. Wsparcie zostanie skierowane do wszystkich mieszkańców gminy, bez względu na poziom dochodu w rodzinie. Wsparcie może być skierowane wyłącznie do osób pracujących przed urodzeniem dziecka, to jest matek na urlopach wychowawczych i macierzyńskich. Umowa aktywizująca jest zawierana pomiędzy rodzicem a nianią/opiekunką. Maksymalna wartość vouchera nie może przekroczyć minimalnego wynagrodzenia za pracę. Okres finansowania niani nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Osoby, które wyrażają chęć udziału w projekcie prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Dobroniu pod nr tel. 43/ 67 72 130 w. 128.


Konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Uprzejmie informuję, że ogłoszony został Konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Celem Konkursu jest zmobilizowanie gmin do aktywnego promowania idei samospisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Konkurs adresowany jest do gmin, na terenie których objęte spisem powszechnym są osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, jak również osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania, które w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. dokonają samospisu internetowego prowadzonego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie Narodowego Spisu Powszechnego 2021 https://spis.gov.pl/.

Konkurs przeprowadzany jest od 15 lipca do 30 września 2021 r.  Rejestracja uczestników oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego do wzięcia udziału w Konkursie będzie możliwa od 15 lipca do 30 września 2021 r. do godziny 23:59 za pośrednictwem specjalnie utworzonej do tego celu aplikacji webowej dostępnej pod adresem: https://rejestracja.stat.gov.pl/KonkursGmin/.

Wyłonienie zwycięskich gmin nastąpi do 15 listopada 2021 r.  

W konkursie gminy w każdym województwie otrzymają nagrody,  dodatkowo Komitety Konkursowe będą mogły przyznać nagrodę specjalną Prezesa GUS w  każdym województwie. Nagroda przeznaczona jest dla gminy najbardziej zaangażowanej we współpracę z Urzędem Statystycznym, gdzie brane są pod uwagę wszystkie działania obejmujące okres od początku do końca trwania NSP 2021 tj. od 1.04.2021 r. do 30.09.2021 r. do godziny 23:59

Wszystkie informacje związane z konkursem, Regulamin, skład Jury, będą opublikowane na stronie Internetowej konkursu.

Osobą wyznaczoną w województwie łódzkim do kontaktu w sprawie konkursu jest p. Marta Gonerska (42 683 90 14, m.gonerska@stat.gov.pl ).