Ważny komunikat!

 

W związku ze zbliżającym się terminem zapłaty III raty podatku, Wójt Gminy Dobroń informuje, iż będzie możliwa zapłata III raty podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości u sołtysa (za wyjątkiem Sołectwa Wymysłów).

Wpłaty można dokonać również na rachunek Urzędu Gminy w Dobroniu wskazany w decyzji podatkowej lub gotówką w banku PA-CO-BANK.

Dokonując wpłaty u sołtysa proszę o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa (maseczki lub chusty zakrywające usta i nos, zachowanie odstępu od innych osób).


Trwa Powszechny Spis Rolny

W całej Polsce rozpoczął się Powszechny Spis Rolny, który potrwa od 1 września do 30 listopada 2020 r. Dane zbierane są wg stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Powszechny Spis Rolny to badanie realizowane co 10 lat we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jest to najważniejsze badanie polskiego rolnictwa. Jego wyniki są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie opisać polskie rolnictwo i polską wieś.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Podstawową i najwygodniejszą formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę http://spisrolny.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz. Można również wybrać opcję „Spisz się przez telefon” i połączyć się z rachmistrzem telefonicznym w celu przeprowadzenia spisu. Kolejną formą spisu jest spis bezpośredni przeprowadzony przez rachmistrzów terenowych. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie: https://spisrolny.gov.pl

 


UWAGA!

Wójt Gminy Dobroń informuje, iż w związku z inwestycją prowadzoną przez PKP S.A., tj. przebudową przejazdu drogowo-kolejowego, w dniach od 09.09.2020 roku od godz. 8:00 do 11.09.2020 roku do godz. 20:00 zostanie zamknięty przejazd kolejowy przy ul. Sienkiewicza – droga powiatowa 4912E.

Objazd zostanie poprowadzony ul. Szkolną.


Przypomnienie o obowiązku wniesienia opłat za alkohol.

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Dobroń przypominamy, że 30 września br. upływa ustawowy termin uiszczenia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonania opłaty w ustawowo określonym terminie zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może ubiegać się o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Termin wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

III ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wpłacać na

konto PA-CO-BANK PABIANICE

74 8788 0009 0400 2411 2015 0015 


Konkurs na portalu Facebook Urzędu Statystycznego w Łodzi

dd

1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny – badanie realizowane co 10 lat we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Spis Rolny to najważniejsze badanie polskiego rolnictwa, a jego wyniki są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie opisać polskie rolnictwo i polską wieś. Kondycja polskiego rolnictwa i perspektywy jego rozwoju są ważne dla każdego z nas, nawet jeśli nie jesteśmy rolnikami i nie bierzemy udziału w spisie.

Urząd Statystyczny w Łodzi, odpowiedzialny za realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie województwa łódzkiego, serdecznie zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w konkursie na Facebook-u „ Co wiem o PSR”. Konkurs ten ma na celu promocję Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Uczestnikiem konkursu może być użytkownik FB zamieszkały na terenie województwa łódzkiego.

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć tutaj: https://lodz.stat.gov.pl/rolnykonkursfacebook


Witaj szkoło!

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2020/2021 Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom oświaty składamy najserdeczniejsze wytrwałości i entuzjazmu do podejmowanych wyzwań, spokoju oraz satysfakcji z pracy zawodowej.

Uczniom, szczególnie tym rozpoczynającym przygodę z nauką, życzymy wiele radości i zadowolenia z rozwoju zainteresowań oraz uzdolnień. Niech szkoła będzie dla Was miejscem bezpiecznym, przyjaznym i fascynującym, a zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiały osiąganie sukcesów.

Rodzicom i Opiekunom życzymy cierpliwości, zadowolenia i dumy z osiągnięć Waszych podopiecznych.  

 

  Przewodniczący Rady Gminy                    Wójt Gminy Dobroń
w Dobroniu                                                                       
Janusz Szerffel                                         Robert Jarzębak 


Powszechny Spis Rolny!

Rolniku z województwa łódzkiego! Spisz się przez Internet i zdobądź upominek!

Od 1 września do 30 listopada br. trwa Powszechny Spis Rolny 2020.

Spośród użytkowników gospodarstw rolnych z województwa łódzkiego, które zgłoszą się do akcji prowadzonej przez Urząd Statystyczny w Łodzi , 50 pierwszych gospodarstw otrzyma prezent – niespodziankę. Na upominek składać się będą losowo wybrane gadżety spisowe (parasole, koce piknikowe, ładowarki indukcyjne, zestawy piśmiennicze, notesy, smycze, kubki termiczne, torby, powerbanki, pendrive’y i wiele innych).

Nie czekaj aż zadzwoni rachmistrz!
Spisz się przez Internet!

Pełen opis akcji można znaleźć pod linkiem: https://lodz.stat.gov.pl/rolneupominki/ 


Ogródek dydaktyczny w Dobroniu!

Zadanie pn.: Utworzenie punku dydaktycznego pn. „Zmysłowy, pachnący labirynt z zieloną klasą i ogródkiem warzywnym” przy Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Dobroniu
dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie: 45.000,00 zł

Wartość ogólna zadania: 50.000,00 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania: 90% wartości kosztu całkowitego – dotacji.

Opis zakresu projektu: utworzenie ogródka dydaktycznego ze ścieżką sensoryczną, ogródka warzywnego oraz miejsca do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzą tzw. zielonej klasy.

www.zainwestujwekologie.pl


Ekopracownia w Chechle!

Zadanie pn.: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Duża woda” przy Szkole Podstawowej im. Jadwigi Wajsówny w Chechle dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie: 45.000,00 zł

Wartość ogólna zadania: 50.000,00 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania: 90% wartości kosztu całkowitego – dotacja

Opis zakresu projektu: utworzenie ekopracowni poprzez zakup mebli, wyposażenia i pomocy dydaktycznych

www.zainwestujwekologie.pl