Pomoc materialna dla uczniów – stypendium szkolne

Wójt Gminy Dobroń informuję, że w terminie od 1 września 2020 roku do 15 września 2020 roku w Urzędzie Gminy w Dobroniu przyjmowane są wnioski o stypendium szkolne.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, zamieszkały na terenie Gminy Dobroń, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w gospodarstwie domowym, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania.

Aktualna miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, uprawniająca do ubiegania się o pomoc materialną nie może być wyższa niż 528 zł netto.   

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego zasiłku szkolnego

Klauzula informacyjna


Uwaga!

Wójt Gminy Dobroń informuje, iż w związku z inwestycją prowadzoną przez PKP S.A., tj. przebudową przejazdu drogowo-kolejowego, w dniach 26.08.2020 roku – 31.08.2020 roku zostanie zamknięty przejazd kolejowy przy ul. Sienkiewicza – droga powiatowa 4912E.

Objazd zostanie poprowadzony ul. Szkolną.


Uwaga właściciele czworonogów!

W ostatnim czasie na terenie naszej gminy odnotowano przypadki podtruwania psów na prywatnych posesjach. Apelujemy do właścicieli czworonogów, aby takich spraw nie bagatelizować. Jeżeli nasze zwierzę ktoś próbował otruć, należy zebrać dokumentację, przede wszystkim od weterynarza, a następnie zgłosić sprawę funkcjonariuszom policji. Nie wykluczone, że pomoże to w odnalezieniu sprawcy i uchronieniu innych czworonogów przed trucicielem. Prosimy właścicieli psów i innych mieszkańców o czujność.


Przedszkole od nowa

Gmina Dobroń ogłasza
rekrutację dzieci w wieku przedszkolnym
do nowych oddziałów
Publicznego Przedszkola w Dobroniu filia w Chechle Drugim

utworzonych w ramach projektu

Przedszkole od nowa”

1.08.2020 – 31.08.2021

Rekrutacja wyłoni 50 dzieci w wieku przedszkolnym zgodnym z art. 31 ust.1-7 Ustawy Prawo oświatowe, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie gminy Dobroń.

O pierwszeństwie do udziału w projekcie decydować będą w I etapie rekrutacji kryteria wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zaś w II etapie kryterium dochodowe oraz kolejność zgłoszeń.

Czytaj dalej…


Kolonie dla dzieci rolników

ll

Stowarzyszenie im. Teresy Kras jest organizatorem wypoczynku letniego dla dzieci rolników dofinansowanego przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Na koloniach zapewniamy m.in. (dzieci nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat):

  • zakwaterowanie i wyżywienie
  • transport autokarowy
  • atrakcyjny program turystyczny i bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów
  • sprzęt sportowy, artykuły plastyczne itp. na różnorodne zajęcia organizowane na koloniach
  • opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika wodnego, przewodnika

Jakie warunki należy spełnić aby dziecko mogło wziąć udział w wypoczynku dofinansowanym przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników?

  1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2004 r.
  2. co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Należy pobrać z placówki KRUS aktualne zaświadczenie i oryginał przekazać do Stowarzyszenia.

Jak zapisać dziecko na kolonie?

W celu zapisania dziecka na kolonie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy – wspólnie ustalimy termin i miejsce wyjazdu oraz przekażemy Państwu komplet dokumentów rekrutacyjnych.

Informacja dla Rodziców
Karta kwalifikacyjna KRUS 2020
Program Rzucewo 22.08.2020 r. – 31.08.2020 r.