Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

Dobroń, dnia 12.07.2021 r.

Znak: 6733.7.2021

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

 

            Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

Wójt Gminy Dobroń

 zawiadamia, że 12 lipca 2021 r. została wydana decyzja Znak: 6733.7.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji polegającej na „Rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Markówka” na działkach nr 132/2 i 132/3 położonych w obrębie geod. Markówka, gmina Dobroń.

            Z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, budynek B, pokój 23.

            Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 26.07.2021 r.                                                                                                         

                                                                                                             Wójt Gminy
                                                                                                           Robert Jarzębak

 

Data umieszczenia obwieszczenia: 12.07.2021 r. – 26.07.2021 r.


„DOBRY START” 300 dla ucznia

 

Plakat informacyjny DOBRY START 300+

Od 1 lipca 2021r. wniosek o świadczenie Dobry Start300+ dla ucznia możesz złożyć tylko elektronicznie:

  • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl
  • przez bankowość elektroniczną
  • na portalu empatia.mpips.gov.pl

Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z expertem ZUS, który założy go dla Ciebie

ZAPRASZAMY:

termin 9 lipca 2021 roku godzina 10:00

miejsce Urząd Gminy Dobroń, ul 11 listopada 9, Sala Konferencyjna

 

Profil PUE ZUS możesz założyć samodzielnie.

Jak to zrobić: Sprawdź www.zus.pl lub zadzwoń 22 560 16 00

Dzięki profilowi PUE załatwisz większość spraw w ZUS przez internet

 

Wnioski o świadczenie Dobry Start będzie rozpatrywał ZUS