ŚwiętujeMY!

ŚwiętujeMY! 103. rocznica odzyskania niepodległości w gminie Dobroń.
Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się przemarszem uczestników pod pomnik Nieznanego Żołnierza gdzie odśpiewano Hymn Państwowy, odprawiono modlitwę za poległych i złożono kwiaty. O godzinie 8:30 w Kościele Parafialnym w Dobroniu odbyła się uroczysta msza święta, a po niej koncert i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznej podczas występu chóru  „Lutnia” i Orkiestry Dętej.

Czytaj dalej…


NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 

Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu
oraz Wójt Gminy Dobroń

mają zaszczyt zaprosić na gminne uroczystości
związane z obchodami

NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
11 LISTOPADA 2021 R.

 

Wójt                                      Przewodniczący
Gminy Dobroń                Rady Gminy w Dobroniu

Robert Jarzębak                               Janusz Szerffel

 

Program uroczystości 11 Listopada 2021 r.:

* godz. 7.50 zbiórka pocztów sztandarowych, delegacji, uczestników uroczystości przy bramie na cmentarzu w Dobroniu

* przemarsz uczestników obchodów pod pomnik Nieznanego Żołnierza, na cmentarzu

* składanie kwiatów przez delegacje

* wyprowadzenie pocztów sztandarowych przez celebranta uroczystości i przemarsz do kościoła

* godz. 8.30 uroczysta Msza Święta

* godz. 9.30 po mszy św. koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru „Lutnia”

i Orkiestry Dętej z Dobronia

* godz. 10.00 zakończenie uroczystości

 

*** Prosimy o udział pocztów sztandarowych


Przerwa w dostawie energii elektrycznej

product_160

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:

18.11.2021r. godz. 8-15  Dobroń (stacja 3-0347) ul. Grunwaldzka od nr 1 do 12,  ul. Sienkiewicza od nr 45 do 51,  ul. Sportowa

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie  dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacji o ww. przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.


NSPLiM

To ważna informacja dla Ciebie: od 12 do 24 listopada br. zostaną przeprowadzone wywiady telefoniczne w losowo wybranych, uprzednio spisanych mieszkaniach, w ramach badania kontrolnego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Ankieterzy będą dzwonić tylko i wyłącznie z numeru 22 828 88 88.

Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie https://spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99 czynnej od poniedziałku do soboty w godz. 10-14.

Przypominamy, że tak jak w spisie zasadniczym tak i w badaniu kontrolnym udział jest obowiązkowy.

Czytaj również: https://spis.gov.pl/badanie-kontrolne/

#GUS #statystyki #LiczymySięDlaPolski #LiczySięKażdy #NSP2021 #SpisPowszechny


Ważny Komunikat!

W związku ze zbliżającym się terminem zapłaty IV raty podatku, Wójt Gminy Dobroń informuje, iż będzie możliwa zapłata IV raty podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości u sołtysa.

Wpłaty można dokonać również na rachunek Urzędu Gminy w Dobroniu wskazany w decyzji podatkowej lub gotówką w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej Filia w Dobroniu.

Dokonując wpłaty u sołtysa proszę o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa (maseczki lub chusty zakrywające usta i nos, zachowanie odstępu od innych osób).


Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

 Dobroń, dnia 03.11.2021 r.

Znak: 6733.13A.2020   

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

             Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

Wójt Gminy Dobroń

 zawiadamia, że 03 listopada 2021 r. została wydana decyzja Znak: 6733.13A.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia ponadgminnego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „PAB3315G” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce Nr 158/2 w obrębie geodezyjnym Chechło Pierwsze, gmina Dobroń.

            Z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, budynek B, pokój 23.

            Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 17.11.2021 r.

                                                                                                                                                                                                                  

Data umieszczenia obwieszczenia: 03.11.2021 r. – 17.11.2021 r.


UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT!

Uprzejmie informuję, iż w dniu 5 listopada 2021 r., będzie skrócony czas przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego i pozostałych zdarzeń z obszaru dowodów osobistych (tj. na przykład odbiór dowodu osobistego, zgłoszenie utraty dowodu itp.).

Powyższe podyktowane jest planowanym przez Departament Spraw Obywatelskich MSW na dzień 5 listopada br. na godz. 1200 całkowitym zablokowaniu dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych dla urzędników, ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada br. rozwiązań technicznych umożliwiających wydanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.

W związku z tym informuję, iż wszelkie sprawy związane z dowodem osobistym w dniu 5 listopada można załatwiać do godziny 1130.

 

                                                               Wójt Gminy Dobroń

                                                                /-/ Robert Jarzębak