Zwrot podatku akcyzowego!

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT:

  • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie

1 – 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


Granty sołeckie

Idąc śladem lat ubiegłym, 25 lutego br. Samorząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Czytaj dalej…


Zakończenie sezonu tanecznego 2019/2020 zespołu tanecznego Fresh Move

Pomimo ciężkiego czasu dla Nas wszystkich zawodniczkom zespołu tanecznego Fresh Move udało się spotkać na zakończenie sezonu tanecznego 2019/2020. W spotkaniu wzięły udział 3 grupy: dziecięca, młodzieżowa i seniorska. Dzieci oraz młodzież miały możliwość wziąć udział w krótkich zajęciach tanecznych po których odbyło się pieczenie kiełbasek. Przy ognisku mogliśmy powspominać wszystkie wydarzenia z poprzednich lat i z sezonu 2019/2020, a także pośmiać się i najzwyczajniej pobyć razem. To było bardzo miłe spotkanie. Dziękujemy, że mogliśmy się spotkać w pięknym i urokliwym miejscu jak „Dobronianka”.

Katarzyna Sujecka

Czytaj dalej…


Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Czytaj dalej…


Wybory w czasie epidemii – gmina Dobroń

ss

W najbliższą niedzielę 12 lipca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. W lokalu wyborczym trzeba pamiętać o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego, żeby w trosce o siebie i innych zmniejszyć ryzyko zarażenia koronawirusem:

  • zakryj nos i usta np. maseczką lub przyłbicą
  • zabierz jednorazowe rękawiczki i własny długopis
  • użyj płynu do dezynfekcji rąk, pojemnik będzie stał przy wejściu do lokalu
  • zachowaj bezpieczną odległość min. 2 m.
  • w lokalu wyborczym może przebywać ograniczona liczba osób (limit ustaliła komisja zależnie od wielkości lokalu), dlatego żeby uniknąć czekania, wybierz godziny mniej uczęszczane. Ze względów organizacyjnych oddanie głosu może potrwać dłużej niż zwykle.

Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do 21.00. Środki ostrożności będą obowiązywały również członków komisji. Reguluje to rozporządzenie ministra zdrowia z 15 czerwca 2020 roku.

Wójt Gminy Dobroń

/-/ Robert Jarzębak