Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

Wójt Gminy Dobroń informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o przobwieszczenie o udziale spoleczenstwaystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawia wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża Dobroń Duży II.

 


Obwieszczenie

obwieszczenieInformacja dotycząca wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie warsztatu naprawy i konserwacji maszyn drogowych” zlokalizowanego w Dobroniu przy ul. Dojazdowej 9. Czytaj dalej…


Informacja dla mieszkańców

Informujemy Państwa, że przez następne 2 tygodnie mogą wystąpić utrudnienia w ruchu na odcinku drogi powiatowej od miejscowości Ldzań do skrzyżowania w Mogilnie Dużym. Przeszkody wynikają      z prowadzonych na terenie kopalni piasku prac rekultywacyjnych przez firmę „POL-AQUA DRAGADOS”.

Prosimy o ostrożność.