Podziękowania dla Grupy Młodzieżowej „Zjawy”

W dniach 16.05 i 30.05 Grupa Młodzieżowa „Zjawy”, działająca przy pabianickim oddziale PTTK, zorganizowała na terenie naszej gminy wielkie sprzątanie śmieci. Młodzież sprzątała okolice Szczerek, zbiornika retencyjnego w Chechle Pierwszym, Wymysłowa Francuskiego i Lasu Pobłociszewskich. Akcję wspierał Urząd Gminy w Dobroniu, który wyposażył zbierających w worki na odpady i zorganizował ich późniejszy odbiór.

Odpadów było naprawdę dużo. Okazuje się niestety, że niektórzy z nas, pomimo dobrze rozwiniętego systemu odbioru odpadów, wciąż wywożą śmieci do lasu.  

Składamy ogromne podziękowania organizatorom i wszystkim uczestnikom akcji za pomysł i zaangażowanie. Wasza pomoc jest nieoceniona. Liczymy, że posprzątane miejsca na długo pozostaną czyste, a Wasza praca zostanie uszanowana zarówno przez okolicznych mieszkańców, jak i turystów odwiedzających te tereny.


Projekt „Zdalna szkoła”

Gmina Dobroń realizuje projekt „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach.

Kwota dofinansowania: 60.000,00 zł

Opis projektu: zakup 22 sztuk laptopów z programem biurowym Microsoft Office 2019 Standard MOLP EDU na potrzeby nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu Gminy Dobroń