Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

Dobroń, dnia 27.10.2021 r.

Znak: 6733.9.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

 Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

  

            Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w dniu 08.10.2021 roku wszczęte zostało postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez OKTM ENERGETYKA Michał Oktaba – pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego znaczenia ponadgminnego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV o długości ok. 3.720 m przewidzianej do realizacji w obrębach geod. Mogilno Duże – Róża – realizowanego w ramach zadania „Zadanie 2: Wykonanie powiązania linii SN PZPB-Grzeszyn z linią PZPB-Pawlikowice” o przebiegu po działkach nr 71, 70/2 i 68/1 w obrębie Róża i nr 545, 141 i 543 w obrębie Mogilno Duże, gm. Dobroń.

            Jednocześnie informuje się, że została opracowana analiza urbanistyczna stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia o istocie sprawy i został przygotowany projekt decyzji.

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) informuje się, że w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak

 

Data wywieszenia obwieszczenia: 27.10.2021 r. – 10.11.2021 r.

 


Komunikat Inspektoratu Weterynaryjnego!

ASF – wdrażanie wymagań RWK 2021/605 w zakresie bioasekuracji gospodarstw

W związku z koniecznością intensyfikacji działań związanych z dostosowaniem do wymogów bioasekuracji, wynikających z przepisów załącznika II Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwany dalej RWK 2021/605, w szczególności w zakresie posiadania ogrodzeń oraz wdrożenia planu bezpieczeństwa biologicznego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach przekazuje do wykorzystania służbowego i dystrybucji wśród hodowców świń terenu powiatu pabianickiego następujące dokumenty:  
 

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Markówce ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

dd

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku. W miesiącu lipcu 2021 roku Gmina Dobroń wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Markówka” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, kierowanego do jednostek samorządu terytorialnego w ramach bezzwrotnego wsparcia na inwestycje publiczne, realizowanego poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Szacowana wartość inwestycji wynosi 12 000 000,00 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania stanowi 11 000 000,00 zł. 25 października 2021 roku na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego, przedstawiono wyniki pierwszego naboru, przyznając Gminie Dobroń 100% wnioskowanych środków.

Czytaj dalej…


Konsultacje społeczne KDP

08.11.2021  (poniedziałek)

godz. 12:00 – Dobroń – Sala OSP, ul. Pabianicka 1

Na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o. o. (CPK Sp. z o. o.) konsorcjum firm Multiconsult Polska Sp. z o.o., Arcadis Sp. z o.o., IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. oraz Transprojekt Gdański Sp. z o.o. przystąpiło do opracowania studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla projektu Budowa linii kolejowej nr 85 na odcinku Łódź – Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odcinku Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwach: łódzkim, wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim, w powiatach: łódzkim, pabianickim, łaskim, zduńskowolskim, sieradzkim, ostrzeszowskim, wieruszowskim, kępińskim, oleśnickim, namysłowskim, oławskim i wrocławskim.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału a także do wypełnienia ankiety

Więcej informacji na temat Kolei Dużych Prędkości: https://cpk.pl/pl


Informacja Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR

26 października 2021 r. w godz. 11:00 – 13:00 odbędzie się organizowane przez Łódzki Oddział Regionalny ARiMR szkolenie online dla rolników i doradców na temat: „Jak prawidłowo wypełniać wnioski składane w ramach działań premiowych”.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zgłosić chęć udziału na adres mailowy: malgorzata.adamska1@arimr.gov.pl do dnia 24.10.2021 r.

Spotkanie jest organizowane w formie on-line, na żywo w aplikacji Teams. Dzień przed spotkaniem, każda osoba zainteresowana otrzyma link do spotkania.


Sołectwo na PLUS – Róża

Kolejnym projektem współfinansowanym z budżetu Województwa Łódzkiego była budowa placu zabaw w miejscowości Róża. W ramach zadania zakupiono atestowany sprzęt zabawowy składający się między innymi z podestu z wieżami, ślizgami, przejściem łukowym, drabinki wejściowej i poziomej, zabawy kółko-krzyżyk i liczydła.

Przy współpracy z mieszkańcami sołectwa Róża zorganizowany został piknik rodzinny. Na uczestników pikniku czekały liczne konkursy i zabawy. Szczególne podziękowania za zaangażowanie należą się sołtysowi sołectwa Róża, Radzie Sołeckiej, OSP i Panią z KGW.

Zakup sprzętu sfinansowany został ze środków własnych gminy oraz dofinansowania w kwocie 10 000,00 zł z budżetu Województwa Łódzkiego.

Przypominamy, iż w ramach naboru „Sołectwo na plus” dotacje otrzymały sołectwa w Orpelowie, Mogilnie Małym, Róży i Chechle Drugim.