Wybory w czasie epidemii – gmina Dobroń

ss

W najbliższą niedzielę 12 lipca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. W lokalu wyborczym trzeba pamiętać o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego, żeby w trosce o siebie i innych zmniejszyć ryzyko zarażenia koronawirusem:

  • zakryj nos i usta np. maseczką lub przyłbicą
  • zabierz jednorazowe rękawiczki i własny długopis
  • użyj płynu do dezynfekcji rąk, pojemnik będzie stał przy wejściu do lokalu
  • zachowaj bezpieczną odległość min. 2 m.
  • w lokalu wyborczym może przebywać ograniczona liczba osób (limit ustaliła komisja zależnie od wielkości lokalu), dlatego żeby uniknąć czekania, wybierz godziny mniej uczęszczane. Ze względów organizacyjnych oddanie głosu może potrwać dłużej niż zwykle.

Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do 21.00. Środki ostrożności będą obowiązywały również członków komisji. Reguluje to rozporządzenie ministra zdrowia z 15 czerwca 2020 roku.

Wójt Gminy Dobroń

/-/ Robert Jarzębak


Wszystko o dotacjach dla rolnictwa – szkolenie on-line.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny zaprasza na szkolenie on-line pt. „Krajowy webinar DOTACJE DLA ROLNICTWA”, skierowane do rolników i innych osób zainteresowanych programami pomocowymi, które realizuje i obsługuje ARiMR.
Termin szkolenia dla woj. łódzkiego to 8 lipca 2020 r., godzina 12.00.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Modernizacja gospodarstw rolnych (OBSZAR D, NAWADNIANIE);
  • Restrukturyzacja małych gospodarstw;
  • Premie dla młodych rolników;
  • Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej.

Czytaj dalej…


Zdalna szkoła +

Gmina Dobroń realizuje projekt „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. 

Kwota dofinansowania: 55.000,00 zł

Opis projektu: zakup 20 sztuk laptopów z programem biurowym Microsoft Office 2019 Standard MOLP EDU na potrzeby nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu Gminy Dobroń

 


Komunikat Wójta Gminy Dobroń – Ważna informacja dla wyborców dotycząca udziału w ponownym głosowaniu

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed -pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

Dopisaniu do spisu wyborców na wniosek wyborcy:

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 23 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, nie później jednak do dnia 10 lipca 2020 r.

Wójt Gminy Dobroń

/-/ Robert Jarzębak


Wakacje!

aa

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 przekazujemy wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty serdeczne podziękowania za zaangażowanie i wysiłek włożony w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Uczniom przekazujemy gratulacje i podziękowania za pragnienie zdobywania wiedzy, osiągnięte wyniki i dążenie do poszerzania horyzontów. Wam Drodzy Rodzice dziękujemy za to, że podejmujecie trud współpracy ze szkołą dla dobra Waszych dzieci.

Życzymy spokojnych, słonecznych, udanych i bezpiecznych wakacji.

Wierzymy, że we wrześniu wszyscy spotkamy się pełni nowych sił i zapału do dalszej pracy!