Informacja!

BADANIE POTRZEB OTWARCIA ŻŁOBKA W DOBRONIU

Poniższy sondaż utworzony został w celu zbadania opinii publicznej dotyczącej zapotrzebowania na ponowne otwarcie placówki jaką jest żłobek „Akademia Maluszka w Dobroniu” działający przy ul Podleśnej 1 jak również poziomu gotowości zapisania dziecka do żłobka. Przeznaczony jest dla osób, które planują zapisanie dziecka do żłobka w najbliższej przyszłości, opiekują się dzieckiem/dziećmi w wieku od 1 roku do lat 3.

Sondaż jest całkowicie anonimowy i posłuży wyłącznie do zbiorczych wyników statystycznych jak i ewaluacyjnych.
Link do sondażu:
https://docs.google.com


Pomoc dla posiadaczy chryzantem – najważniejsze informacje

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Pomoc przysługuje posiadaczom:

  • co najmniej 50 chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości,
  • co najmniej 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości.

Chryzantemy muszą być przeznaczone do sprzedaży na dzień złożenia wniosku.

Stawki pomocy:

  • chryzantema doniczkowa –20 zł za sztukę,
  • chryzantemy cięte – 3 zł za sztukę.

Czytaj dalej…


Komunikat!

Komunikat o wstrzymaniu poboru IV raty podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości przez sołtysów

W związku z utrzymującym się stanem epidemii, Wójt Gminy Dobroń informuje, iż nie będzie możliwa zapłata IV raty podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości u sołtysa.

Podatek należy zapłacić na rachunek Urzędu Gminy w Dobroniu wskazany w decyzji podatkowej lub gotówką w banku PA-CO-BANK.


Uwaga!

Generalny Wykonawcy ZUE S.A. kontraktu „Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski, Etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola” informuje, że w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi na szlaku Pabianice-Dobroń zachodzi konieczność przebudowy przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu ul. Podmiejskiej w m. Pabianice. Wiąże się to z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu w dniach od 04.11.2020 godz. 08:00 do dnia 10.11.2020 do godz. 20:00.

Ze względów bezpieczeństwa przejazd będzie zamknięty również dla ruchu pieszego.


Uwaga!

Generalny Wykonawcy ZUE S.A. kontraktu „Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski, Etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola” informuje, że wydłużeniu ulega termin zamknięcia przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu ul. Sienkiewicza w m. Dobroń (droga powiatowa nr 4912E).

Czasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do dnia 29.10.2020 do godz. 20:00.


Wsparcie dla seniora

Wsparcie dla seniora

Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

Zadzwoń na infolinię: 22 505 11 11 i zgłoś decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa.

Lokalny ośrodek pomocy społecznej skontaktuje się z Tobą, ustali Twoje potrzeby i przydzieli pomoc