Narodowe Święto Niepodległości

Rada Gminy w Dobroniu
Urząd Gminy w Dobroniu
Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu
oraz Wójt Gminy Dobroń

 mają zaszczyt zaprosić na gminne uroczystości związane z obchodami

 NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

11 LISTOPADA 2019 R.  

               Wójt                                    Przewodniczący

        Gminy Dobroń                      Rady Gminy w Dobroni

        Robert Jarzębak                         Janusz Szerffel

Program uroczystości   11 Listopada 2019 r. : Czytaj dalej…


Dofinansowanie na edukację ekologiczną w szkołach.

Gmina Dobroń znalazła się na liście laureatów konkursu z dziedziny Edukacji Ekologicznej ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Łączna kwota dofinansowania wynosi 90 tys. zł i obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

  • Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zmysłowy, pachnący labirynt z zieloną klasą i ogródkiem warzywnym” przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobroniu;
  • Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Duża woda” przy szkole Podstawowej im. Jadwigi Wajsówny w Chechle.

Realizacja zaplanowana została na 2020 rok.


Pomoc suszowa: termin składania wniosków przedłużony do 15 listopada

O dwa tygodnie, do 15 listopada 2019 r., został przedłużony termin składania wniosków o  pomoc przez tych rolników, którzy w bieżącym roku ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Z dnia na dzień rośnie liczba składanych wniosków o pomoc. Od 3 do 24 października, do biur powiatowych Agencji trafiło ich ponad 203 tys.

Pomoc jest udzielana na każdy hektar upraw dotkniętych klęską żywiołową, w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę, wynoszą co najmniej 30 proc. danej uprawy.

Wysokość pomocy jest zróżnicowana i zależy od wielkości szkód powstałych na powierzchni danej uprawy lub od obsady posiadanych przez rolnika zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie w przypadku pomocy do użytków zielonych w gospodarstwie.

Czytaj dalej…


„Barokowe odcienie lutni i organów”.

27.10.2019 r. w Kościele pw. św. Wojciecha w Dobroniu odbył się koncert w wykonaniu LUTEDUO PLUS pn. „Barokowe odcienie lutni i organów”.  Zespół założony został przez Antona Birulę i Annę Kowalską. Wraz z artystami wystąpiła także Alisa Birula. Zafascynowani utworami powstałymi u schyłku historii lutni popularyzują tą wspaniałą muzykę. Artyści na lutniach barokowych, teorbach i organach zagrali utwory m.in. Bacha, Vivaldiego, Sanza, Murcia i Weissa .

Projekt zorganizowany został przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Instytutem Muzyki i Tańca w partnerstwie z Dobrońskim Centrum Kultury.