Ankieta SENIOR 60+

ANKIETA DLA SENIORÓW 60+ Z TERENU GMINY DOBROŃ

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w anonimowym badaniu ankietowym. Poznanie Państwa opinii pozwoli zdiagnozować problemy, oczekiwania i potrzeby osób starszych. Badanie jest przeprowadzane na potrzeby rozwoju polityki senioralnej w Gminie Dobroń. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do Dobrońskiego Centrum Kultury lub wysłanie w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: dck@dck.dobron.pl w terminie do 31 października 2021 roku.

Ankieta Senior 60+


Fundusz Sołecki na 2022 rok!

Lp. Sołectwo Nazwa Zadania Koszt Zadania
1. Barycz Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Baryczy 20 973,05
2. Chechło Drugie Remont, przebudowa, docieplenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Chechło Drugie – zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Chechło Pierwsze 48 436,60
3. Chechło Pierwsze 1. Remont, przebudowa, docieplenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Chechło Drugie – zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Chechło Drugie (4 843,66 zł)

2. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. 15 Pułku Piechoty Wilków w Chechle Pierwszym (43 592,94 zł)

48 436,60
4. Dobroń Duży Utwardzenie poboczy na drogach gminnych w sołectwie Dobroń Duży – kontynuacja 29 401,02
5. Dobroń Mały Remont strażnicy OSP w Dobroniu 41 655,48
6. Dobroń Poduchowny Budowa kanalizacji w sołectwie Dobroń Poduchowny. 48 436,60
7. Ldzań Wykonanie utwardzenia placu przy OSP Ldzań 17 340,30
8. Markówka Wykonanie centralnego ogrzewania Sali OSP w Markówce – zadanie wspólne z sołectwem Wincentów 18 938,71
9. Mogilno Duże Wykonanie nakładki na drodze gminnej w Mogilnie Dużym w kierunku Kolumny 22 716,77
10. Mogilno Małe Remont drogi gminnej 108056E pomiędzy Dobroniem Dużym a Mogilnem Małym 18 357,47
11. Morgi Położenie nakładki asfaltowej na drodze w sołectwie Morgi – droga w Zimnych Wodach 23 152,69
12. Orpelów Dofinansowanie do nakładki asfaltowej w miejscowości Orpelów 41 607,04
13. Poleszyn Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w sołectwie Poleszyn na odcinku od skrzyżowania w kierunku m. Markówka 18 551,22
14. Przygoń Położenie asfaltu na ul. Sosnowej do ul. Akacjowej w miejscowości Przygoń. 17 291,87
15. Róża 1. Zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców wsi Róża (3 000,00 zł)

2. Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Róża (14 824,67 zł)

17 824,67
16. Wincentów Wykonanie centralnego ogrzewania Sali OSP w Markówce – zadanie wspólne z sołectwem Markówka 21 748,03
17. Wymysłów Wykonanie oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu koło cegielni w sołectwie Wymysłów        17 243,43
18. Zakrzewki 1.Urządzenie terenu zielonego przy ul. Zakrzewki,
dz. nr 476/6 (2 ławki i kosz na śmieci) (4000,00 zł)

2 Położenie chodnika na ul. Zakrzewki (36 832,05 zł)

40 832,05
SUMA 512 943,60

Październik miesiącem profilaktyki raka piersi!

Przyczyny powstawania raka piersi wciąż są nieznane, a możliwości zapobiegania niewielkie. Nowotwór na początku nie boli i przebiega bezobjawowo, dlatego jest tak niebezpieczny. Często gdy kobiety zgłaszają się do lekarza choroba jest już w stopniu zaawansowanym.

Każdego roku na świecie ponad półtora miliona kobiet dowiaduje się, że ma raka piersi. Każdego dnia ponad 50 Polek słyszy, że ma tę chorobę. Tylko badania profilaktyczne mogą uratować życie, a wczesna diagnostyka gwarantuje wyleczenie.

Skorzystaj z bezpłatnych badań mammograficznych dla kobiety w wieku 50-69 lat. Możesz wziąć również udział w instruktażu samobadania piersi z wykorzystaniem dedykowanych fantomów prowadzony przez pracowników Wydziału Zdrowia ŁUW w Łodzi.

Specjalny mammobus z doświadczoną kadrą wyruszył w trasę po naszym województwie. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na naszej stronie:

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/pazdziernik–miesiac-walki-z-rakiem-piersi?fbclid=IwAR0fvV-XEYYSG06kMsiuwst-db4Z1x6T6EfwAxHxdjNcQ-FeC46l908KULM

https://www.facebook.com/LodzkiUrzadWojewodzki/videos/356244712870607/


Dożynki Parafialne w Dobroniu

DSC 1901

W minioną niedzielę, 26 września 2021 r. w kościele  Św. Wojciecha w Dobroniu odbyły się Dożynki Parafialne. Święto plonów, to ważny moment dla rolników. Zgodnie z wielowiekową tradycją dożynki są świętem zbiorów zbóż, owoców i warzyw oraz podziękowaniem Bogu za uzyskane plony. Jest to również czas, aby podziękować rolnikom za ich codzienną pracę. Podczas Mszy Świętej Proboszcz Parafii, Ks. Krzysztof Gliniany, poświęcił wieńce i kosze z plonami, przygotowane przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich: z Dobronia, Mogilna Małego i Chechła. Nie zabrakło oczywiście części artystycznej – uroczystość uświetniły występy Orkiestry Dętej oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Dobroń” wraz z grupą dziecięcą.

Czytaj dalej: http://dck.dobron.pl/?p=2555


Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

Dobroń, dnia 04.10.2021 r.

Znak: 6733.13A.2020                                                         

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

 Z A W I A D O M I E N I E

             Stosownie do wniosku firmy P4 Spółka z o.o. z/s w Warszawie z dnia 13.10.2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia ponadgminnego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „PAB3315G” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce Nr 158/2 w obrębie geodezyjnym Chechło Pierwsze, gmina Dobroń, po ponownym postępowaniu administracyjnym przeprowadzonym wskutek uchylenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi decyzji Wójta Gminy Dobroń z dnia 25 stycznia 2021 r. znak: 6733.13.2020, informuję, że została opracowana nowa analiza urbanistyczna stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia o istocie sprawy i został przygotowany nowy projekt decyzji.

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) informuję, że w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

 

Data wywieszenia obwieszczenia: 04.10.2021 r. – 18.10.2021 r.


Przerwa w dostawie energii elektrycznej!

product_160

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:

07.10.2021 r. godz. 8-15 Szczerki (stacja 3-1944), Wincentów ul. Cyprysowa, Dobroń ul. Cisowa, ul. Jodłowa, ul. Modrzewiowa, ul. Sosnowa, ul. Sportowa, ul. Świerkowa

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie  dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacji o ww. przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.


Sołectwo na plus!

13 lipca br. Wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak podpisał umowę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach. Głównym celem naboru „Sołectwo na plus” było wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich.

Kolejnym z projektów objętych dofinansowanie było zadanie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej celem integracji społeczności lokalnej”. W ramach zadania zakupiono 6 szt. stołów i zmywarkę  do świetlicy wiejskiej. Nowe wyposażenie stało się środkiem do realizacji działań zaplanowanych przez KGW i OSP oraz mieszkańców sołectwa. W ramach projektu zorganizowano warsztaty pn. „Mydełkowy zawrót głowy”. Warsztaty przygotowały i przeprowadziły panie z KGW. Na warsztatach każdy mógł stworzyć własne, niepowtarzalne, naturalne mydełko glicerynowe o niesamowitych kształtach, kolorach i zapachu. Prace dały wiele satysfakcji, stały się sposobem na spędzenie wspólnego czasu zarówno dla dzieci jak i rodziców.

Wysokość dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego wyniosła 100% wartości projektu, tj.: 10 000,00 zł. Czytaj dalej…