Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest obowiązkowy i kończy się 30 września 2021 roku. Jeśli jeszcze nie dokonałeś spisu, a jesteś mieszkańcem gminy Dobroń serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy, aby spełnić swój obowiązek.

Pracownicy GBS czekają na Ciebie 😉.

W razie pytań lub wątpliwości zadzwoń do Urzędu Gminy: 43 67 72 130 wew. 122 lub bezpośrednio do naszego Rachmistrza – telefon: 507 116 557.

Serdecznie Zapraszamy 😉 😉 😉

Paulina Kaczmarek
Gminny Koordynator NSP 2021


Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

Dobroń, dnia 27.09.2021 r.

Znak: 6733.8.2021

 

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

             Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)

Wójt Gminy Dobroń

zawiadamia, że 27 września 2021 r. została wydana decyzja Znak: 6733.8.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej z rur PE HD o przekroju 90 mm i długości ok. 320 mb z przebiegiem po działce nr 329 wraz z przyłączem o przekroju 90 mm do studni wodomierzowej 1200 mm  na działce nr 319 obręb Dobroń Poduchowny, gmina Dobroń”.

            Z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, budynek B, pokój 23.

            Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 11.10.2021 r.

                                                                                                         

Robert Jarzębak
Wójt Gminy Dobroń

 

 

Data umieszczenia obwieszczenia: 27.09.2021 r. – 11.10.2021 r.


Zebrania wiejskie!

Szanowni Państwo, trwają zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2022.

Zasady funkcjonowania funduszu sołeckiego zostały uregulowane ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Ustawa ta stanowi zbiór jednolitych dla wszystkich gmin wiejskich zasad udziału mieszkańców wsi w współdecydowaniu o wydatkach części budżetu na dany rok.

Szansę na wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego mają te sołectwa, które złożą odpowiednie pod względem formalnym wnioski.

Na co można przeznaczyć fundusz sołecki?

Zgłoszone we wniosku przedsięwzięcia muszą spełniać równocześnie trzy podstawowe warunki:

 • są zadaniami własnymi gminy,
 • służą poprawie życia mieszkańców,
 • są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Podstawowy wymóg zgodności przedsięwzięć z zadaniami własnymi gminy jest spełniony wówczas, gdy zadania uchwalone przez sołectwa należą do spraw publicznych o znaczeniu lokalnym i jednocześnie nie są zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Najbliższe zebrania sołeckie:

9 września (czwartek)

 • Chechło Pierwsze – godz. 17:00 – spotkanie OSP Chechło Drugie
 • Morgi – godz. 17:00 – spotkanie OSP Morgi

10 września (piątek)

 • Orpelów – godz. 17:00 – spotkanie OSP Orpelów

17 września (piątek)

 • Dobroń Duży – godz. 17:30 – spotkanie Urząd Gminy w Dobroniu

18 września (sobota)

 • Barycz – godz. 18:00 – spotkanie świetlica wiejska w Baryczy

20 września (poniedziałek)

 • Chechło Drugie – godz. 17:00 – spotkanie OSP Chechło Drugie

21 września (wtorek)

 • Mogilno Małe – godz. 17:00 – spotkanie OSP Mogilno Małe
 • Mogilno Duże – godz. 18:00 – spotkanie OSP Mogilno Małe

22 września (środa)

 • Poleszyn – godz. 18:00 – spotkanie świetlica wiejska w Poleszynie

23 września (czwartek)

 • Róża – godz. 16:00 – spotkanie OSP Róża
 • Dobroń Poduchowny – godz. 18:00 – spotkanie Klub ISKRA

24 września (piątek)

 • Zakrzewki – godz. 17:00 – spotkanie Klub ISKRA

27 września (poniedziałek)

 • Przygoń – godz. 17:00 – spotkanie Urząd Gminy w Dobroniu

28 września (wtorek)

 • Wincentów – godz. 17:00 – spotkanie OSP Markówka
 • Dobroń Mały – godz. 18:00 – spotkanie OSP w Dobroniu
 • Markówka – godz. 18:30 – spotkanie OSP Markówka

NSPLiM 2021!

Seniorze, jeżeli nie masz dostępu do Internetu to nadal możesz zrealizować swój obowiązek spisowy Zadzwoń na numer 22 279 99 99 i spisz się telefonicznie – rachmistrz wprowadzi do formularza Twoje dane lub odwiedź najbliższy urząd gminy i spisz się przez Internet na specjalnie utworzonym w tym celu stanowisku.

Pamiętaj masz na to czas tylko do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz. Rachmistrzowie spisowi przeprowadzają wywiady bezpośrednie oraz wywiady telefoniczne. Kontaktu ze strony rachmistrza mogą spodziewać się osoby, które dotychczas nie spisały się samodzielnie przez Internet lub telefon na infolinii spisowej.

Pamiętaj jako osoba dorosła, masz prawo i obowiązek wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Masz inne pytania lub wątpliwości dotyczące wypełniania formularza? Sprawdź najpierw w zakładce FAQ na stronie: https://spis.gov.pl/najczesciej-zadawane-pytania/, a jeśli tam nie znajdziesz odpowiedzi – zadzwoń na infolinię spisową pod numer 22 27 99 99.


Szkolenie!

🗓 28 września 2021 r. w godz. 11:00 – 13:00 odbędzie się organizowane przez Łódzki Oddział Regionalny #ARiMR szkolenie online dla rolników i doradców, którego tematem będzie „Składanie wniosków o płatność w działaniach premiowych za pośrednictwem aplikacji eWoP”.

📧 Aby wziąć udział w szkoleniu należy zgłosić chęć udziału na adres mailowy: malgorzata.adamska1@arimr.gov.pl do dnia 26.09.2021 r.

💻 Spotkanie jest organizowane w formie on-line, na żywo w aplikacji Teams. Dzień przed spotkaniem, każda osoba zainteresowana otrzyma link do spotkania.

👉 Szczegóły dot. nowej aplikacji eWoP: https://www.gov.pl/…/ewop—zloz-wniosek-o-wyplate-pomocy-z…


NSPLiM 2021!

Infolinia spisowa będzie działać dłużej

Od 13 do 30 września br. infolinia spisowa, działająca pod numerem 22 279 99 99, będzie do Państwa dyspozycji każdego dnia – również w soboty i niedziele – w godzinach od 8:00 do 20:00 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).

Czytaj dalej…


Szczepienia przeciwko COVID-19 w Dobroniu!

W dniu 08.09.2021 r. przed Urzędem Gminy w Dobroniu przeprowadzono akcję szczepień przeciwko COVID-19. Chętni mogli skorzystać ze szczepionki firmy Johnson&Johnson. Przed zgłoszeniem na szczepienie trzeba było wypełnić kwestionariusz wstępnego wywiadu. Zaszczepionych zostało 66 osób. Wykorzystano wszystkie szczepionki, które były dostępne.

Bardzo dziękujemy uczestnikom oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tak ważnej akcji i dbały nad bezpieczeństwem przeprowadzanych szczepień.

W gminie Dobroń zaszczepionych jest 45,6 % mieszkańców. Informacje na temat poziomu zaszczepienia mieszkańców w naszym powiecie: https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/ranking