Dobroń Łodzią po regionie

kk

Łodzią po regionie to program realizowany przez Telewizję Polską TVP3 Łódź. Gościem specjalnym dzisiejszego porannego wydania programu był wójt gminy Dobroń, Pan Robert Jarzębak. W programie można usłyszeć m.in. o inwestycjach finansowanych ze środków unijnych, procesie przyznania dofinansowania i trudach, jakie spotykają inwestorów podczas realizacji projektów.

Materiał dostępny na stronie TVP3 Łódź od ok. 4.56 min.


Przypomnienie o obowiązku wniesienia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Dobroń przypominamy, że 31 maja br. upływa ustawowy termin uiszczenia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonania opłaty w ustawowo określonym terminie zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może ubiegać się o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Termin wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

II ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wpłacać na:

konto PA-CO-BANK PABIANICE
74 8788 0009 0400 2411 2015 0015